Προγράμματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ (2ης) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE τον ΑΠΡΙΛΙΟ από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE η 1η τον ΜΑΡΤΙΟ και η 2η τον ΑΠΡΙΛΙΟ από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE από 14 έως 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – αποκλειστικά on-line

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (04 – 21 ΝΟΕ) 2021 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

Ανακοίνωση Συμπληρωματικής εκπαίδευση 5 ωρών στην οικογενειακή διαμεσολάβηση 17 & 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – αποκλειστικά on-line

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (16 ΣΕΠ – 3 ΟΚΤ) 2021 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 – αποκλειστικά on-line