Προγράμματα

61ος κύκλος ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ από το ΚΕ.ΔΙ.Π. – ΜΑΪΟΣ 2023

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΜΙΚΤΗ : δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line)

60ος κύκλος ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΜΙΚΤΗ : δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Νέα διαδικτυακή/on line ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Μετεκπαίδευση Διαμεσολάβησης στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Νέα διαδικτυακή/on line ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Μετεκπαίδευση Διαμεσολάβησης στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Νέα ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΜΙΚΤΗ : δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line)

Ανακοίνωση ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (μικτή: δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line)

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μικτής (δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line) μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μικτής (δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line) μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης & αντίστοιχης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ