Προγράμματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εξ αποστάσεως (on-line) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2024- (αμιγώς εξ αποστάσεως/on line)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ : δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line)

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – τέλη ΙΟΥΝΙΟΥ με αρχές ΙΟΥΛΙΟΥ 2024- (αμιγώς εξ αποστάσεως/on line)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2024- (αμιγώς εξ αποστάσεως/on line)

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΜΑΪΟΣ 2024- (ΜΙΚΤΗ : δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line)ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024- (αμιγώς εξ αποστάσεως/on line)2η Διαδικτυακή/on line ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Μετεκπαίδευση Διαμεσολάβησης στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ τον ΜΑΡΤΙΟ

8η Εκπαίδευση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ Διαμεσολάβησης τον ΜΑΡΤΙΟ από το ΚΕΔΙΠ – εξ αποστάσεως/on line

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ – 25 ώρες (On line)