Προγράμματα

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μικτής (δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line) μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης & αντίστοιχης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (17 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου) 2022 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μικτής (δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line) μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ (4ης) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (19 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου) 2022 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (11-28 ΙΟΥΛΙΟΥ) 2022 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

Ανακοίνωση προγραμματισμένης μικτής (δια ζώσης & εξ αποστάσεως/on line) μετεκπαίδευσης οικογενειακής διαμεσολάβησης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ (3ης) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE τον ΙΟΥΝΙΟ από το ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΜΙΚΤΗ) ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-ON LINE (16 ΜΑΪΟΥ – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ) 2022 από το ΚΕ.ΔΙ.Π.