ΚΕ.ΔΙ.Π.

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕ.ΔΙ.Π.), είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, και αποτελεί τον πρώτο φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών που αδειοδοτήθηκε στην Ελλάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δυνάμει του ΦΕΚ B43/15-1-2013, ο οποίος συστάθηκε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του π.δ. 123/2011 που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών.

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. είναι αποτέλεσμα συλλογικής κίνησης του δικηγορικού και επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά, που συνέπραξε προκειμένου να υπηρετήσει το νέο θεσμό της διαμεσολάβησης και να συμβάλλει στην προβολή του σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (Δ.Σ.Π.), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Β.Ε.Π.), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.) συμφώνησαν και συνέστησαν στις 17 Μαΐου 2012 το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς».

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
– Βασική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε υποψήφιους διαμεσολαβητές (πρόγραμμα 85 ωρών), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση. Η βασική εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στις βασικές μεθόδους και τεχνικές της διαμεσολάβησης, αλλά εμβαθύνει σε τομείς όπως η ψυχολογία των μερών, η προσωπικότητα του διαμεσολαβητή, ενώ η ύλη αυτή καθαυτή προχωρά σε βάθος, τόσο στη θεωρία της διαμεσολάβησης όσο και στην πρακτική εξάσκηση.

Επιπλέον, το ΚΕ.ΔΙ.Π. προσφέρει συνεχείς μετεκπαιδεύσεις διαμεσολαβητών και εκπαιδευτών διαμεσολαβητών σε εξειδικευμένα προγράμματα:
Ειδικότερα, διενεργεί εκπαιδεύσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης, καθώς και εργαστήρια οικογενειακής διαμεσολάβησης, στα οποία οι συμμετέχοντες ασκούνται σε εικονικές διαμεσολαβήσεις. Οι οικογενειακές διαφορές είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, ιδίως από τη στιγμή που εμπλέκονται παιδιά. Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει εξειδικευμένη εκπαίδευση, ούτως ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη μεγάλη ένταση και τα υπερβολικά συναισθήματα που αναδύονται από τέτοιου είδους διαφορές, βοηθώντας τα μέρη να βρίσκουν την καλύτερη δυνατή λύση στη διαφορά τους.

Επίσης, παρέχει πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση, που στοχεύει στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών, οι οποίοι, στη συνέχεια, θα εγγραφούν στο μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών, και αναλαμβάνουν την επίλυση κτηματολογικών διαφορών.


Το ΚΕ.ΔΙ.Π., όμως, εκτός από τα παραπάνω, λειτουργεί και ως κέντρο διενέργειας διαμεσολαβήσεων. Στεγάζεται σε ένα τριώροφο νεοκλασικό κτίριο στον Πειραιά, επί της οδού Πραξιτέλους 184, ιδιοκτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και τεχνολογικά εξοπλισμένο χώρο επιφανείας 500 τ.μ., απολύτως κατάλληλο για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων, προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή για την πλήρη υποστήριξη της διαδικασίας, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

Συμπερασματικά, οι στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.Π. είναι η διενέργεια διαμεσολαβήσεων, εκπαιδεύσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, για την εν γένει μελέτη και εξέλιξη του θεσμού της διαμεσολάβησης, η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε πληροφορίας σχετικά με αυτή στο ευρύ κοινό, καθώς και η ενεργή συμμετοχή του στις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις του θεσμού στην Ελλάδα.