Εκπαίδευση στο ΚΕΔΙΠ

Το ΚΕΔΙΠ, ως ο πρώτος πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών της χώρας, έχει συνεχή εμπειρία στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών από το 2013. Εκατοντάδες διαμεσολαβητές έχουν εκπαιδευτεί στη Βασική Εκπαίδευση και στις μετεκπαιδεύσεις του ΚΕΔΙΠ. Τα προγράμματα εκπαίδευσης του ΚΕΔΙΠ είναι απόλυτα ενημερωμένα , σύμφωνα με τις εγχώριες και τις διεθνείς απαιτήσεις για την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση. Οι απόφοιτοι της Βασικής εκπαίδευσης και πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του ΚΕΔΙΠ δίνουν εξετάσεις και διαπιστεύονται ως διαμεσολαβητές από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ΚΕΔΙΠ έχει συνεχόμενη παρουσία στις συγκεκριμένες εξετάσεις με σημαντικό κάθε φορά αριθμό συμμετεχόντων – αποφοίτων του.  

Η μετεκπαίδευση σε οποιοδήποτε τομέα της διαμεσολάβησης είναι βιωματική και έχει ως στόχο την απόλυτη κατάρτιση και εξειδίκευση των διαμεσολαβητών. Το ΚΕΔΙΠ ήταν ο πρώτος φορέας που δημιούργησε προγράμματα μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2013, δίνοντας για πρώτη φορά στους νέους τότε διαμεσολαβητές την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με έναν πολύ σημαντικό αλλά και ταυτόχρονα ευαίσθητο τομέα της διαμεσολάβησης. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες κύκλοι εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά εργαστήρια πρακτικής άσκησης και ανταλλαγής εμπειριών στη συγκεκριμένη θεματική. Έχουν διενεργηθεί πολλές οικογενειακές διαμεσολαβήσεις στους χώρους τους ΚΕΔΙΠ από απόφοιτους των τμημάτων εκπαίδευσης του. Η εμπειρία του ΚΕΔΙΠ στο συγκεκριμένο κλάδο αναμφισβήτητα το κατατάσσει  σε ηγετική θέση ανάμεσα σε κέντρα διαμεσολάβησης και φορείς εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην Ελλάδα. Το ΚΕΔΙΠ επίσης ήταν ο πρώτος φορέας που δημιούργησε προγράμματα μετεκπαίδευσης στην Σχολική Διαμεσολάβηση ( ήδη από το 2014) δίνοντας την ευκαιρία σε διαμεσολαβητές και εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτές του ΚΕΔΙΠ είναι διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν εμπειρία σε όλους τους τομείς της διαμεσολάβησης. Έχουν πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών και είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων. Έχουν λάβει κατάρτιση αλλά και πρακτική εμπειρία στο εξωτερικό και έχουν επιτυχώς επιλύσει πολλές υποθέσεις  ως διαμεσολαβητές.