Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΛΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ( Πρόεδρος Δ.Σ.Π.)
ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.Π.
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Σύμβουλος Δ.Σ.Π.)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ του ΚΕΔΙΠΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ του ΚΕΔΙΠΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ – ΝΤΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος Β.Ε.Π.)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ του ΚΕΔΙΠΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.)
ΤΑΜΙΑΣ του ΚΕΔΙΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( Σύμβουλος Δ.Σ.Π.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ του ΚΕΔΙΠΤΣΑΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Μέλος Δ.Σ.Π.)
ΜΕΛΟΣ ΔΣ του ΚΕΔΙΠΠΕΤΡΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ( Μέλος Δ.Σ.Π.)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( Ε.Β.Ε.Π.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Β.Ε.Π.)
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Ε.Ε.Π.)
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (Δ.Σ.Π.)
ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ (Δ.Σ.Π.)
ΛΙΑΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Δ.Σ.Π.)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕ.ΔΙ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΕΑ
ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Δ.Σ.Π.)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΠΑΡΘΕΝΑ (Δ.Σ.Π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & Επιστημονικός Συν/τηςΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καθηγητής Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑ (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.)