Σπύρος Λειβαδόπουλος

Επικεφαλής Εκπαιδευτής

Επαγγελματική Εμπειρία – Εξειδίκευση:

Ο Σπύρος Λειβαδόπουλος  είναι δικηγόρος από το 2002 και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, συνεργάστηκε με τον Όμιλο εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ  (2002-2007) και ειδικότερα με τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ & REDS AE  παρέχοντας συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες, ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις και θέματα δικαίου συμβάσεων, κατασκευαστικού δικαίου, δικαίου Ανωνύμων εταιρειών, Δημοσίων συμβάσεων, Ανάπτυξης διαχείρισης και εκμετάλλευσης  ακινήτων  και Δημοσίων Διαγωνισμών. Έχει επίσης συνεργαστεί  με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (2010- 2013) ως νομικός σύμβουλος – ειδικός συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως και στην Ειδική Υπηρεσία, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων διαγωνισμών. Από το 2017 – 2019 υπήρξε σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και (από 9/2018) στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από το έτος 2008-2018 υπήρξε  ιδρυτικό μέλος του δικηγορικού γραφείου «Γιαννακόπουλος – Λειβαδόπουλος – Σκουλάτος & Συνεργάτες» παρέχοντας συμβουλές και δικαστηριακή υποστήριξη σε ιδιώτες και εταιρείες σε υποθέσεις αστικού , εμπορικού και οικογενειακού δικαίου. Από το 2018 ίδρυσε το γραφείο Εξωδικαστικής Επίλυσης Mediate & Solve το οποίο εξειδικεύεται στη διαμεσολάβηση, σε μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών.

  Απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Ματσεράτα (Ιταλία) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις « Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Ιταλικά & Γαλλικά.

Διαμεσολάβηση:

Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το 2010, από το Center for  Effective Dispute Resolution (CEDR-UK)  και είναι από τους πρώτους διαμεσολαβητές που διαπιστεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Έχει εκπαιδευτεί περαιτέρω στην Διεθνή Οικογενειακή Διαμεσολάβηση  από το  πρόγραμμα της ΕΕ, TIM project [Βρυξέλλες 2011/ Catholic University of Lauven (BE), child focus (BE) Mikk (GER),IKO (NL)] ,είναι “ Certified International Family Mediator” και   μέλος  του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Crossborder mediator (www.crossbordermediator.eu ). Έχει εμπειρία στις διαμεσολαβήσεις καθώς έχει διεξαγάγει τις πρώτες διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Ελληνικού Νόμου (3898/2010) σε εμπορικές, οικογενειακές και λοιπές αστικές διαφορές. Έχει αποκτήσει σημαντική πρακτική εμπειρία στο εξωτερικό καθώς έχει συνεργαστεί με οργανισμούς (New York Peace Institute / USA, CEDR/ UK, Mikk/Germany) αλλά και με μεμονωμένους διαμεσολαβητές (ΗΠΑ,  ΒΕΛΓΙΟ, ΑΓΓΛΙΑ) είτε παρακολουθώντας διαμεσολαβήσεις είτε διενεργώντας συνδιαμεσολαβήσεις. Συμμετείχε επίσης στην ομάδα διαπραγματεύσεων για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τα τεχνικά κλιμάκια της ΕΚΤ και ΔΝΤ. Ως υπότροφος του Rotary International παρακολούθησε τρίμηνη εκπαίδευση (Ιούνιος – Αύγουστος 2017) και έλαβε διεθνή πιστοποίηση στην επίλυση συγκρούσεων “ Professional Development Certificate in Conflict Resolution & Peace Building” από το Πανεπιστήμιο Chulalongkorn University στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Από 2018 – 2019 συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ως Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Early Warning». Η Ερευνά αφορούσε στα πεδία των συγκρούσεων και διενέξεων στις μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχα στα μέσα που επιλέγουν για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Τομείς διαμεσολάβησης : Εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια,  μισθωτικές διαφορές, εργατικές διάφορες, ενδοεταιρικές διαφορές, κατασκευές – real estate, τράπεζες, οικογενειακές διαφορές και διεθνείς οικογενειακές διαφορές.

Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών:

Εκπαιδευτής Ενηλίκων πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ. Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (Τoolkit Company/ΚΕΔΙΠ) και συνεργάζεται με το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών από την έναρξη του φορέα, το 2013. Έχει επίσης εκπαιδεύσει σε συνεργασία με τον Γερμανικό οργανισμό διεθνών διαμεσολαβήσεων Mikk e.V  διαμεσολαβητές, στην Διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις που περιλαμβάνουν απαγωγή παιδιών (  Πορτογαλία 2015 –  Γερμανία 2019 -2022). Έχει εκπαιδεύσει, στις διαπραγματεύσεις και στη διαμεσολάβηση, επαγγελματίες – υπότροφους Rotary International του προγράμματος  Professional Development Certificate in Conflict Resolution & Peace Building” στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn University στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης (01/2020).Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια για τη Διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκού Δικαίου ERA, εκπαιδεύοντας δικηγόρους και δικαστές στην Ελλάδα, την Ιταλία ,το Βέλγιο και την Ρουμανία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής – σε σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια και σε παρουσιάσεις προώθησης του θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό καθώς και ως μέλος ομάδας εργασίας έργων- projects της Ε.Ε (MED-ENF, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015). Επίσης έχει συμμετάσχει ως μέλος ομάδας εργασίας στη δημιουργία Παγκόσμιας Χάρτας για τη Διεθνή Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ( Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία, Γενεύη 2015).

Η εμπειρία του στην εκπαίδευση «μετράει» χιλιάδες ώρες.