Ευδοκία Σταυρουλάκη

Εκπαιδευτής

Επαγγελματική Εμπειρία – Εκπαίδευση – Συγγραφικό έργο

Η Ευδοκία Σταυρουλάκη είναι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Ως Δικηγόρος ασχολείται τόσο με γενική δικηγορία σε υποθέσεις Αστικές, κυρίως οικογενειακές και τροχαίων ατυχημάτων και Ποινικές όσο και με τα ειδικά ζητήματα Μετανάστευσης και Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ως Διαμεσολαβήτρια διενεργεί εκούσιες διαμεσολαβήσεις καθώς και υποχρεωτικές αρχικές συνεδρίες διαμεσολάβησης σε όλες τις αστικές υποθέσεις (είναι και ειδικά εκπαιδευμένη σε οικογενειακές και κτηματολογίου) και σε εμπορικές (ειδικά εκπαιδευμένη σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα).

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Lille II Γαλλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος των Μεταπτυχιακών διπλωμάτων «Εθνική Άμυνα και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια» του Πανεπιστημίου Lille II Γαλλίας και «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή με θέμα «Το Γαλλο-κοινοτικό νομικό πλαίσιο της οικονομικής πληροφορίας».

Είναι συγγραφέας του έργου «Μεταναστευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Ιθαγένειας» και έχει συμβάλλει ως μέλος της ομάδας συγγραφέων στα συγγράμματα «Λεξικό της νομικής ορολογίας ΙΙ – Δημόσιο Δίκαιο» και «Διαγράμματα Γενικού και Ειδικού Διοικητικού Δικαίου. Επίσης έχει διατελέσει αρχισυντάκτρια του νομικού περιοδικού ΕΜεΔ ενώ είχε την επιμέλεια της στήλης «Αλλοδαποί» στο νομικό περιοδικό Συνήγορος ενώ έχει κάνει δημοσιεύσεις επί του αντικειμένου της μετανάστευσης.

Έχει επίσης συμβάλει στη συγγραφή του βιβλίου Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις το οποίο επιμελήθηκε η Άννα Πλεύρη και έχει κάνει δημοσιεύσεις επί του αντικειμένου της διαμεσολάβησης «Η Διαμεσολάβηση ένας μονόδρομος για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας» στο περιοδικό Διαιτησία και Διαμεσολάβηση που εκδίδεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη – 2021, τ. 1 «Το πρακτικό της μη επιτυχούς έκβασης της Διαμεσολάβησης ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης των υπαγόμενων διαφορών σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης» στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας που εκδίδεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη – 2020, τ. 9 «Ερμηνευτική προσέγγιση επί του κατ’ άρθρο 7 παρ. 4 Ν 4640/2019 πρακτικού της ΥΑΣ» στο περιοδικό Διαιτησία και Διαμεσολάβηση που εκδίδεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη – 2020, τ. 1. Έχει εκπονήσει το υλικό της εκπαίδευσης και παρουσίασης με διαφάνειες για τη Νομοθεσία των Ν 4512/2018 και εν συνεχεία Ν 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στο ΚΕΔΙΠ το 2018 και από το 2019 έως σήμερα όπου έχει και την επιμέλεια του 100σέλιδου υλικού για μελέτη της νομοθεσίας της διαμεσολάβησης στα πλαίσια της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στο ΚΕΔΙΠ καθώς επίσης και του υλικού των παρουσιάσεων σχετικά με τη νομοθεσία της διαμεσολάβησης για 3ωρο σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΚΕΔ (για τους Ν 4512/2018 και Ν 4640/2019).

Έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε ημερίδες και συνέδρια για τη Μετανάστευση καθώς και για τη Διαμεσολάβηση με ενώσεις και Δικηγορικούς Συλλόγους ενώ συμμετείχε ως ομιλήτρια και στο 3o Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στη θεματική ενότητα συζήτησης νομοθετικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και τη διαμεσολάβηση

Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το ΚΕΔΙΠ και την Toolkit Co το 2013 και το ΥΔΔΑΔ το 2014 και πιστοποιημένη Διαπραγματεύτρια από την Academy of Professional Negotiators το 2019. Το 2014 έχει μετεκπαιδευτεί στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από τη Mikk και την IMC Canada και το 2022 διαπιστεύθηκε ως κτηματολογική διαμεσολαβήτρια. Έχει λάβει εκπαίδευση στις δεξιότητες διαπραγματεύσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων καθώς και στη θεωρία και τις δεξιότητες της Μετασχηματιστικής Διαμεσολάβησης το 2021. Το 2019 και το 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία εκπαιδεύσεις στη Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας από το τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιά και στη Θεωρία και πράξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης NEW YORK COLLEGE.

Εκπαιδεύτρια ενηλίκων εκπαιδευμένη από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2018 και εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από την IMC του Καναδά το 2015 έχει λάβει πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Μέλος της ομάδας εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΠ στη βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών (2018-σήμερα) με διδασκαλία διάφορων ενοτήτων του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.

Είναι εκπαιδεύτρια Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση έχοντας εκπονήσει 25ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Γλώσσες: Γαλλικά και Αγγλικά