Ευαγγελία Πολυράκη

Εκπαιδευτής

Η Ευαγγελία Πολυράκη είναι δικηγόρος από το 1996, εγγεγραμμένη σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.  Από το 2009  εργάζεται ως Ειδική Δικαστική Γραφολόγος και από το 2013 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επαγγελματική Εμπειρία

Ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα ως ελεύθερη επαγγελματίας από το 1996 μέχρι σήμερα. Μεταξύ των ετών 2000 και 2006 εργάσθηκε στην πολυεθνική εταιρία ΙΒΜ Ελλάς ΑΕ-Εταιρία Πληροφοριακών Συστημάτων αρχικά στο τμήμα Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεων, όπου στο πεδίο ευθύνης της ανήκε η προετοιμασία, ο έλεγχος και οι διαπραγματεύσεις συμβάσεων, η ερμηνεία συμβάσεων, ο έλεγχος όρων προκηρύξεων διαγωνισμών και προσφορών, η συνεργασία με τα νομικά τμήματα πελατών και συνεργατών, οι διεθνείς συμβάσεις και η συνεργασία με τα διεθνή τμήματα συμβάσεων της ΙΒΜ. Στη συνέχεια εργάσθηκε ως υπεύθυνη πωλήσεων προιόντων και υπηρεσιών πληροφορικής σε πελάτες του Ιδιωτικού Τομέα όπου στην ευθύνη της ήταν η διαχείριση της σχέσης με πελάτες, το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη καθώς και ο συντονισμός των επιμέρους τμημάτων της εταιρίας και των εξωτερικών συνεργατών αυτής για τη βέλτιστη κάλυψη των πελατών.

Από το 2009 ασκεί το επάγγελμα της Ειδικής Δικαστικής Γραφολόγου ως ελεύθερος επαγγελματίας, εγγεγραμμένη στους καταλόγους πραγματογνωμόνων στα Πρωτοδικεία Αθήνας, Πειραιά,  πραγματοποιώντας πραγματογνωμοσύνες και γνωμοδοτήσεις.

Από το 2013 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ.

Διαμεσολάβηση

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το 2013. Έχει λάβει πιστοποίηση από Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕΔΙΠ) σε συνεργασία με την Toolkit Company  και  πιστοποίηση από  το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ). Έχει εκπαιδευθεί   στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση από το ΚΕΔΙΠ σε συνεργασία με την ΜΙΚΚ, καθώς επίσης και στη Σχολική Διαμεσολάβηση από την Δρ. Jamie Walker. Έχει εκπαιδευθεί στο Συντονισμό Διαλόγων (Facilitation)  και στην Επανορθωτική Δικαιοσύνη (Restorative Justice) από τους Διαμεσολαβητές Χωρίς Σύνορα (Mediators Beyond Borders) με επικεφαλής των Dr. Κenneth Cloke. Έχει επιπλέον εκπαιδευθεί στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών-Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.  Είναι Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, εκπαιδευμένη από το ΙΜΙ Καναδά και την κα  Mary Damianakis. Εχει εκπαιδευθεί στη «Φωνή του Παιδιού». Περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και στα ειδικά μητρώα των Οικογενειακών Διαμεσολαβητών και Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών.

Συνεργάζεται με το ΚΕΔΙΠ από το 2018 ως εκπαιδεύτρια στην Οικογενειακή  και στη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολάβησης.

Εκπαίδευση

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994)

Εκπαιδευμένη Δικαστική Γραφολόγος (2006-2009)

Εκπαίδευση σε Υπό Ελεγχο έγγραφα στο Τμήμα Εγκληματολογίας του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Επιστημών (Νότια Καρολίνα, 2009)

Μετεκπαίδευση στο πρωτόκολλο δικαστικής γραφολογίας S.H.O.E (Standard Handwriting Objective Examination) (2011-2012)

Διαπίστευση στη Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ-Toolkit Company) 2013

Εξειδίκευση στην Κοινωνική Διαμεσολάβηση-Συντονισμός Διαλόγων (Community Mediation, Dialogue Facilitation) (Mediators Beyond Borders) 2013

                Μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ-ΜΙΚΚ-IMI)

                2013-2014        

Μετεκπαίδευση στη Σχολική Διαμεσολάβηση (ΚΕΔΙΠ-Jamie Walker) 2014

Negotiating with your Brain (Tookit Company) 2014

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (ΙΜΙ-Mary Damianakis) 2015

Γλώσσα του Σώματος και Λεκτική Επικοινωνία (Ευεπιχειρείν) 2015

Εκπαίδευση στη «Φωνή του Παιδιού στη Διαμεσολάβηση» – How to talk with children in High Conflict Divorce and Separation Cases – 2020 (Family Mediators Association)

Child Inclusive Mediation Awareness and Understanding Day 2021 (Family Mediators Association)

Μετεκπαίδευση στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών-Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης) – 2022

Εκπαίδευση στη «Φωνή του Παιδιού στη Διαμεσολάβηση» – Child Inclusive Mediation Training – (Family Mediators Association) – Μάιος 2022 (δια ζώσης Λονδίνο Αγγλία)

Σεμινάρια-Συνέδρια-Πρόσθετες Πληροφορίες

Εχει λάβει μέρος σε συνέδρια Δικαστικής Γραφολογίας στη Γαλλία,  σε σεμινάρια Διαπραγματεύσεων στην Αγγλία καθώς και σε πολύμηνα σεμινάρια δημοσίων σχέσεων και λόγου, ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα, όπως επίσης και σε εργαστήρια οικογενειακής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Εχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις με θέμα τη διαμεσολάβηση γενικά και ειδικότερα την οικογενειακή και σχολική διαμεσολάβηση.

Εχει λάβει μέρος στη Διεθνή Εβδομάδα Διαμεσολάβησης (International Mediation Awareness Week) – 11/2020.

Ομιλήτρια με θέμα «A Family Mediation: Potential, constraints and a place for the child» στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας που διοργανώθηκε από τον ΕΟΔΙΔ και τη Νομική Βιβλιοθήκη – Ιούνιος 2022

Μιλάει άπταιστα αγγλικά, καλά γαλλικά και ισπανικά.