Διονυσία – Γεωργία Χ. Περπερίδου

Εκπαιδευτής

Η Δρ. Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2001) και έχει λάβει Διδακτορικό στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, στην επιστημονική περιοχή «Αστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΕΜΠ, 2011), έχοντας λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για την εκπόνησή της. Οι κύριοι τομείς της επιστημονικής, ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ενασχόλησης είναι: Εφαρμογή Εθνικού Κτηματολογίου, 2D & 3D, Χρονική Ανάλυση Χωρικών Υποδομών, 2D & 3D, Χωροχρονική Ανάλυση Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων, Γεωστατιστική Ανάλυση, Τεχνική Νομοθεσία και Εφαρμογές Τεχνικής Νομοθεσίας, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός, Υλοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς και Εθνικό Κτηματολόγιο και Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών με την χρήση GIS.

Έχει συγγράψει εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σχετικά με την πολεοδομία, την οργάνωση του χώρου, την ανάλυση και αξιολόγηση υποδομών, την ανάλυση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και μετακινήσεων, και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο «Χωροχρονικές Υποδομές Ανάπτυξης με έμφαση στην Εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου» και με περιοχες επιστημονικής & ερευνητικής δραστηριότητας:

– Εφαρμογή Εθνικού Κτηματολογίου, 2D & 3D
– Χρονική Ανάλυση Χωρικών Υποδομών, 2D & 3D
– Χωροχρονική Ανάλυση Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων
– Γεωστατιστική Ανάλυση
– Τεχνική Νομοθεσία και Εφαρμογές Τεχνικής Νομοθεσίας
– Πολεοδομικός Σχεδιασμός
– Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός
– Υλοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς και Εθνικό Κτηματολόγιο

– Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών με την χρήση GIS

Ως ειδικός εμπειρογνώμονας συνεργάζεται με φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η ΕΤΑΔ Ε.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Ελληνικό Α.Ε. και Δήμοι στα αντικείμενα της χωροχρονικής και περιγραφικής/νομικής τεκμηρίωσης μεγάλων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, της ανάλυσης χωρικών υποδομών και δικτύων, στην συσχέτιση των χωρικών υποδομών με το πολεοδομικό καθεστώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με σκοπό τον έλεγχο και διόρθωση εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την εφαρμογή κτηματολογικών εγγραφών για δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την κατάθεση αναλυτικών υπομνημάτων σε δικαστικές διαδικασίες για μεγάλα ακίνητα του Δημοσίου ή φορέων αυτού.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2001), του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών (2001), του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2012) και μελετητής Α’ Τάξης στην κατηγορία 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες» και στην κατηγορία 16 «Μελέτες Τοπογραφίας».