Δανάη Καρκούλια

Εκπαιδευτής

Η Δανάη Καρκούλια είναι Δικηγόρος, Mag. Iur. Παν/μιου Βιέννης, Δ.Μ.Σ, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Toolkit Company, Αξιολογήτρια του ACB Foundation, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Cedr London και Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ, εγγεγραμμένη στα ειδικά μητρώα κτηματολογικών και οικογενειακών διαμεσολαβητών, με μετεκπαίδευση στη διαμεσολάβηση και επιμόρφωση στις διαπραγματεύσεις, στην οικογενειακή, τραπεζική, σχολική διαμεσολάβηση, στη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο, διαμεσολάβηση με μη- βίαιη επικοινωνία και με επιμόρφωση στο mindful awareness, στη νευροεπιστήμη, στη συναισθηματική νοημοσύνη, σε σύγχρονες τεχνικές management και ομαδικής συνεργασίας κι επικοινωνίας, διαχείρισης αλλαγών- συγκρούσεων- κρίσεων.

Συνεργάζεται ως Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με τους φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιά, Πατρών, Χανίων και Αλεξανδρούπολης και είναι εγγεγραμμένη στη λίστα διαμεσολαβητών του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ).

Έχει εκπαιδευθεί στη διαμεσολάβηση στις Η.Π.Α στο Straus Institute for Dispute Resolution του Pepperdine University School of Law, σε ξένους φορείς CEDR, Toolkit Company, Mikk e.V,, NVC- Mediation Centre και ελληνικούς φορείς ΚΕ.ΔΙ.Π., Νομική Βιβλιοθήκη,  ΕΛΚΕΔ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και τεχνικών στα πλαίσια πιστοποίησης, έχει συμμετάσχει ως ειδικός κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης και διαιτησίας (IBA- VIAC CDRC Vienna, INADR),  ως αξιολογήτρια διαπραγματευτών, ως coach σε εργαστήρια διαμεσολαβήσεων και ως ομιλήτρια σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια με θέμα τη διαμεσολάβηση.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, εργάζεται ως Δικηγόρος με εξειδίκευση στο δίκαιο του κτηματολογίου και στο αστικό δικονομικό δίκαιο και καθώς και με αντικείμενο το αστικό, το εμπορικό δίκαιο και τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης εργάζεται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Έχει διεξάγει κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προσομοιώσεων και ομιλιών για τη διαμεσολάβηση και  έχει επιμεληθεί κι εκπονήσει για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά κύκλους ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο δίκαιο του κτηματολογίου, τομείς στους οποίους αρθρογραφεί σε νομικά περιοδικά και διαπανεπιστημιακά συνέδρια καθώς επίσης έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα του Ε.Κ.Π.Α και σε διαπανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίου Αθηνών και Βιέννης, με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Είναι Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτησάντων εν Αυστρία (Σ.Ε.Φ.Α.) και έχει διατελέσει Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. (2011-2014) και Μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πειραιά (2009-2019).