Απόστολος Συμιακός

Εκπαιδευτής

Επαγγελματική Εμπειρία –  Εξειδίκευση

Ο Απόστολος Συμιακός είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2002, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο του Cardiff, Ουαλία (LL.M. University of Cardiff). Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών.

Έχει εργασιακή εμπειρία σε Δικηγορικά Γραφεία του Λονδίνου και του Πειραιά από το έτος 2000, καθώς και ως in-house δικηγόρος σε ναυτιλιακές εταιρίες. Από το έτος 2006 διατηρεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο, και παρέχει συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρείες σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, καθώς και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες.

Διατελεί Νομικός Σύμβουλος στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από το έτος 2007, ασχολούμενος με υποθέσεις που αφορούν στο Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο, κυρίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εργοδοτικά, εργασιακά, κατασχέσεις, δημόσιες συμβάσεις κ.ά.


Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, και έχει επαρκή γνώση της Ισπανικής γλώσσας.

Διαμεσολάβηση

Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και την Toolkit Company, Haren, The Netherlands, και πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) (2013).

Έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση 240 ωρών στην οικογενειακή, σχολική και εργασιακή διαμεσολάβηση καθώς και εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων, από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού και του εσωτερικού, όπως Τoolkit Company, MiKK e.V, IMC, Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ΚΕ.ΔΙ.Π., Mediators Beyond Borders. Έχει λάβει εκπαίδευση και πιστοποίηση από τους Mediators Beyond Borders International στους Δημόσιους Διαλόγους, ως εκπαιδευτής και συντονιστής. 

Κάνει ομιλίες, αρθρογραφεί με σκοπό την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και συμμετέχει σε εικονικές διαμεσολαβήσεις. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων σχετικών με θέματα διαμεσολάβησης.

Διεξάγει διαμεσολαβήσεις, συνδιαμεσολαβήσεις και παρίσταται ως νομικός παραστάτης  σε εμπορικές και αστικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών και μισθωτικών διαφορών, αυτών που προκύπτουν από κατασκευές-real estate, εργατικών και ενδοεταιρικών διαφορών, καθώς και τραπεζικών διαφορών. 

Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών
Διαθέτει διεθνή εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών (Training of Mediation Trainers Course, Professional Trainership) και έχει λάβει Πιστοποίηση Διαπιστευμένου Εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών από την Toolkit Company, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.Π. (2014).

Συνεργάζεται με το ΚΕ.ΔΙ.Π. από το 2015, ως αξιολογητής κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών.

Συνεργάζεται με το ΚΕ.ΔΙ.Π. από το 2016, ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών.