Άρθρα

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 11- 17 Ιουνίου 2015

50 ώρες Εντατικής Εκπαίδευσης  στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – εγκεκριμένο πρόγραμμα από το  ΙΜΙ ( InternationalMediationInstitute).

Γλώσσα σεμιναρίου : Αγγλικά – Ελληνικά

Εκπαιδεύτρια:

Μαρία Δαμιανάκη (Mary Damianakis) (http://www.imimediation.org/mary-damianakis), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια IMI, FMC (Family Mediation Canada) και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών.

Ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ημερών για την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει επαγγελματίες σχετικών κλάδων στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευθούν και να εργαστούν ως οικογενειακοί διαμεσολαβητές ή να χρησιμοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο επάγγελμα τους σχετικά με την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι ένα διεπιστημονικό επάγγελμα και το πρόγραμμα πληροί τα πρότυπα της πρακτικής εφαρμογής, βέλτιστων πρακτικών και δεοντολογίας και έχει εγκριθεί από το ΙΜΙ. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τις οικογένειες και τα παιδιά που υποβάλλονται σε αλλαγές, εξαιτίας της διάστασης ή/και του διαζυγίου των γονέων και πως εφαρμόζεται η διαμεσολάβηση.

Το πρόγραμμα θα παρέχει υποδείγματα εγγράφων που απαιτούνται για να ξεκινήσει η οικογενειακή διαμεσολάβηση, όπως, η Εισαγωγή (intake) και ο Τερματισμός, ο έλεγχος της ενδοοικογενειακής βίας, η περίληψη των συνεδριών, ενδιάμεσες συμφωνίες και ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και το Πρακτικό Διαμεσολάβησης (περίληψη των συμφωνιών στη διαμεσολάβηση).

Το πρόγραμμα θα παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στις θεωρίες των συγκρούσεων και την εφαρμογή τους στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Θα υπάρξει μια

σύντομη επισκόπηση των μορφών διαμεσολάβησης, καθώς και σύντομη συζήτηση σχετικά με το τι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα στάδια της οικογενειακής διαμεσολάβησης θα διερευνηθούν περαιτέρω, και η διερεύνηση αυτή θα συνοδεύεται από παιχνίδια ρόλων.

Το πρόγραμμα θα διερευνήσει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα, με σεβασμό και με εποικοδομητικό τρόπο, τον εντοπισμό και τη διαχείριση της μεταξύ τους δυναμικής, καθώς και την κατανόηση των συνεπειών της μεταξύ τους διαμάχης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς θα βοηθήσουν τους γονείς να προχωρήσουν παρακάτω, να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους κατανόηση. Ο οικογενειακός διαμεσολαβητής είναι ένα ουδέτερο τρίτο πρόσωπο και το πρόγραμμα θα διερευνήσει, την ουδετερότητα, την αμεροληψία, τις προκαταλήψεις, τη δεοντολογία και τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, θα διερευνηθούν ο έλεγχος της ενδοοικογενειακής βίας και οι συνέπειες της βίας και της δυναμικής της.

Επιπρόσθετα θέματα που θα εξετασθούν είναι: τα οικονομικά της οικογένειας, η ποικιλομορφία των οικογενειών, η επικοινωνία, και η επικεντρωμένη στα θέματα των παιδιών διαμεσολάβηση. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα διερευνήσει  την εμπειρία των τελευταίων τριάντα ετών στο πεδίο της οικογενειακής διαμεσολάβησης και πώς αυτή σχετίζεται με τη σημερινή εποχή. Οι συμμετέχοντες θα κάνουν μια πρώτη γνωριμία με τη «φωνή του παιδιού» στη διαμεσολάβηση και τις βέλτιστες πρακτικές.

Στο πρόγραμμα θα συζητηθούν, επίσης, σχέδια γονικής ανατροφής και το Πρακτικό Διαμεσολάβησης (περίληψη των συμφωνιών στη διαμεσολάβηση – ενδιάμεσες συμφωνίες).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η οικογενειακή διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων, των βέλτιστων πρακτικών, της εμπιστευτικότητας, της πρακτικής εμπειρίας και της εποπτείας των συμφωνιών από τον διαμεσολαβητή.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από το ΙΜΙ.

Η Μαρία Δαμιανάκη κατάγεται από την Κρήτη αλλά ζει και εργάζεται στον Καναδά όπου έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική (διαφορές στο χώρο εργασίας) και κοινωνική διαμεσολάβηση. Είναι μέλος επί σειρά ετών της επιστημονικής επιτροπής για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών στον Καναδά με έμφαση στα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Το 2007 ανέπτυξε τα κριτήρια πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών στον διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute). Έχει εκπαιδεύσει Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβολαιογράφους στη διαμεσολάβηση σε διάφορες χώρες στην Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές διαφορές. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του FMC και κατά τη διάρκεια της θητείας της καθιερώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους γονείς (elder mediation). Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος των MediatorsBeyondBorders και μέλος του Δ.Σ. του ACR (AssociationforConflictResolution).

Σε ποιους απευθύνεται: Το εντατικό σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης  απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα εκπαιδευθεί στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, καθώς και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους – κοινωνικούς λειτουργούς) οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

To ως άνω σεμινάριο δεν απευθύνεται στους διαμεσολαβητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει τα σεμινάρια Οικογενειακής Διαμεσολάβησης τους ΚΕΔΙΠ  (1ο  ή/και 2ο επίπεδο).

Σημ:  Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων:  20 (είκοσι) άτομα.

    Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή ( μόνο για τους διαμεσολαβητές)
 3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

  

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 1450,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΜΑΙΟΣ 2015 (8ος Κύκλος)

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk-ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to family mediation), διάρκειας 20 ωρών.
Θα διεξαχθεί τις ημέρες:
1. Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου 2015
Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. και στο τέλος εκάστου σεμιναρίου θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής. Σημειωτέον πως οι 20 ώρες διάρκεια του σεμιναρίου περιλαμβάνουν αμιγώς ώρες εκπαίδευσης.

Επικεφαλής Εκπαιδευτής: Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ.

Εκπαιδεύτρια: Η Μαρία Χατζηλεωνίδα είναι Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CIARB, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών TOOLKIT, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 18 (δέκα οκτώ) άτομα.

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσφέρεται δωρεάν προς τους συμμετέχοντες διαμεσολαβητές, από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και τους εκπαιδευτές του, εργαστήρι πρακτικής εξάσκησης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, διάρκειας 10 ωρών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης
διαμεσολαβητή.
3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 600,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα
EUROBANKERGASIASA.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της
παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην
Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ.
πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 (7ος ΚΥΚΛΟΣ)

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk-ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to family mediation), διάρκειας 20 ωρών.

Θα διεξαχθεί τις ημέρες:

1. Παρασκευή 13, Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. και στο τέλος εκάστου σεμιναρίου θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής. Σημειωτέον πως οι 20 ώρες διάρκεια του σεμιναρίου περιλαμβάνουν αμιγώς ώρες εκπαίδευσης.

Επικεφαλής Εκπαιδευτής: Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ.

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Χατζηλεωνίδα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CIARB, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών TOOLKIT, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 18 (δέκα οκτώ) άτομα.

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσφέρεται δωρεάν προς τους συμμετέχοντες διαμεσολαβητές, από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και τους εκπαιδευτές του, εργαστήρι πρακτικής εξάσκησης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, διάρκειας 10 ωρών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης
διαμεσολαβητή.
3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 600,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα
EUROBANKERGASIASA.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της
παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην
Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ.
πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΝΕΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 (7ος ΚΥΚΛΟΣ- 8ος ΚΥΚΛΟΣ )

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk-ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (familymediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introductiontofamilymediation), διάρκειας 20 ωρών.

 Θα διεξαχθεί τις ημέρες:

 1. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015
 2. Παρασκευή 13 ,Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. και στο τέλος εκάστου σεμιναρίου θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.  Σημειωτέον πως οι 20 ώρες διάρκεια του σεμιναρίου περιλαμβάνουν αμιγώς ώρες εκπαίδευσης. 

Επικεφαλής Εκπαιδευτής: Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ.

Εκπαιδεύτρια: Η Μαρία Χατζηλεωνίδα είναι Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Διεθνές και Συγκριτικό Επιχειρηματικό Δίκαιο

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 

Σημ:       Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων:  18 (δέκα οκτώ) άτομα.

 

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσφέρεται δωρεάν προς τους συμμετέχοντες διαμεσολαβητές,  από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και τους εκπαιδευτές του, εργαστήρι πρακτικής εξάσκησης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, διάρκειας 10 ωρών.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή.
 3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 600,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022,http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Οικογενειακή Διαμεσολάβηση 2ο επίπεδο », διάρκειας 20 ωρών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014
Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. και μετά το τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.
Σημειωτέον πως οι 20 ώρες διάρκεια του σεμιναρίου περιλαμβάνουν αμοιγώς ώρες εκπαίδευσης και η ύλη του σεμιναρίου αποτελεί τμήμα εγκεκριμένης εκπαίδευσης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση από το διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute).

Εκπαιδευτές:

Μαρία Δαμιανάκη (Mary Damianakis) (http://www.imimediation.org/mary-damianakis), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια IMI, FMC (Family Mediation Canada) και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Η Μαρία Δαμιανάκη κατάγεται από την Κρήτη αλλά ζει και εργάζεται στον Καναδά όπου έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική (διαφορές στο χώρο εργασίας) και κοινωνική διαμεσολάβηση. Είναι μέλος επί σειρά ετών της επιστημονικής επιτροπής για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών στον Καναδά με έμφαση στα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Το 2007 ανέπτυξε τα κριτήρια πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών στον διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute). Έχει εκπαιδεύσει Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβολαιογράφους στη διαμεσολάβηση σε διάφορες χώρες στην Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές διαφορές. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του FMC και κατά τη διάρκεια της θητείας της καθιερώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους γονείς (elder mediation). Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος των Mediators Beyond Borders και μέλος του Δ.Σ. του ACR (Association for Conflict Resolution).

Σπύρος Λειβαδόπουλος: Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης 2ο επίπεδο
απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές του ΥΔΔAΔ ,
οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης στην Οικογενειακή
Διαμεσολάβηση στο ΚΕΔΙΠ.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 18 (δέκα οκτώ) άτομα.

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσφέρεται δωρεάν προς τους συμμετέχοντες
διαμεσολαβητές, από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και τους εκπαιδευτές
του, εργαστήρι πρακτικής εξάσκησης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, διάρκειας 10
ωρών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης
διαμεσολαβητή.
3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 650,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε
με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6
άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην
Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ.
πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο
τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Νοέμβριος 2014 (6ος Κύκλος)

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk-ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (familymediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introductiontofamilymediation), διάρκειας 20 ωρών.

 

Θα διεξαχθεί τις ημέρες Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014.

 

 

Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. και στο τέλος εκάστου σεμιναρίου θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.  Σημειωτέον πως οι 20 ώρες διάρκεια του σεμιναρίου περιλαμβάνουν αμιγώς ώρες εκπαίδευσης. 

 

Επικεφαλής Εκπαιδευτής: Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 

Σημ:       Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων:  18 (δέκα οκτώ) άτομα.

 

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσφέρεται δωρεάν προς τους συμμετέχοντες διαμεσολαβητές,  από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και τους εκπαιδευτές του, εργαστήρι πρακτικής εξάσκησης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, διάρκειας 10 ωρών.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή.
 3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 600,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 3 & 4 Οκτωβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε για το νέο εργαστήρι (workshop) Οικογενειακής Διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.), όπου καλείστε να συμμετέχετε ως μέρη και δικηγόροι σε μια προσομοίωση σε πραγματικό, κατά το δυνατόν, χρόνο.

Τον ρόλο των διαμεσολαβητών θα έχουν διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν λάβει την ειδική εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.

Το εργαστήρι θα λάβει χώρα το διήμερο 3 & 4 Οκτωβρίου 2014 και ώρες:
Παρασκευή: 5:30μ.μ. έως 8:30μ.μ. και
Σάββατο: 10:00π.μ. έως 4:00μ.μ.

Το εργαστήρι θα προσφερθεί δωρεάν και συντονιστές θα είναι εκπαιδευτές του ΚΕΔΙΠ.

Οι θέσεις για το εργαστήρι είναι 12 (μέρη και δικηγόροι) και 3-6 θέσεις για τους ρόλους των διαμεσολαβητών, προτεραιότητα θα έχουν όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα προηγούμενα εργαστήρια, σύμφωνα με τη σειρά που θα δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους με e-mails ή τηλεφωνικά.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή/διαθεσιμότητα
από 29/9/2014 έως τις 1/10/2014.

Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι υποχρεωτική και για τις δύο ανωτέρω ημέρες.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαίωση για τη συμμετοχή τους από τη γραμματεία του ΚΕΔΙΠ στις 2/10/2014.

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2014

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk-ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου 2 τριήμερα σεμινάρια στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to family mediation), διάρκειας 20 ωρών το καθένα.

Σεμινάριο Σεπτεμβρίου
Θα διεξαχθεί τις ημέρες Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014.

Σεμινάριο Οκτωβρίου
Θα διεξαχθεί τις ημέρες Παρασκευή 10, Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014.

Κάθε σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. και στο τέλος εκάστου σεμιναρίου θα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Επικεφαλής Εκπαιδευτές:

Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ.

Μαρία Χατζηλεωνίδα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών.

Σε ποιους απευθύνονται: Το σεμινάρια Οικογενειακής Διαμεσολάβησης απευθύνονται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελούν εισαγωγικά σεμινάρια για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο: 18 (δέκα οκτώ) άτομα.

Μετά από κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσφέρεται δωρεάν προς τους συμμετέχοντες διαμεσολαβητές, από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και τους εκπαιδευτές του, εργαστήρι πρακτικής εξάσκησης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, διάρκειας 10 ωρών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή.
3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 600,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Νέο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης τον Μαϊο

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk- ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to family mediation), διάρκειας 20 ωρών.Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τις ημέρες Παρασκευή 2, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαΐου 2014.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εκπαιδευτές:

Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ και Μαρία Χατζηλεωνίδα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CIArb, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών TOOLKIT, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο: 18 (δέκα οκτώ) άτομα. Ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων : 12 (δώδεκα άτομα) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή.Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα Το ποσό των διδάκτρων 600,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων. AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 IBAN: GR7002600500000380200751561Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Νέο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikk-ev.de/english/englisch/) διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (Family Mediation) στην Ελληνική γλώσσα, με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to Family Mediation), διάρκειας 20 ωρών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 7, 8 και 9 Μαρτίου 2014. Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Εκπαιδευτές: Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ και Μαρία Χατζηλεωνίδα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CIArb, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών TOOLKIT, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ.
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους/πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.
Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από τις 9.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ. Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο, 18 (δέκα οκτώ) άτομα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή.
3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων. Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων, 700,00 ευρώ, καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων. AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 IBAN: GR7002600500000380200751561.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.
Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr.