MEDIATION ADVOCACY TRAINING ΑΠΡΙΛΙΟΥ

TOOLKIT MEDIATION ADVOCACY TRAINING ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

(με Πιστοποίηση από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης ΙΜΙ μέσω Αξιολόγησης από την ACB Foundation, τον μοναδικό παγκοσμίως, εγκεκριμένο από το ΙΜΙ, Οργανισμό, που πιστοποιεί Παραστάτες Διαμεσολάβησης)

«Μείνε μπροστά στο ‘παιχνίδι’, γίνε ικανός Παραστάτης/Σύμβουλος Διαμεσολάβησης»

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ακολουθώντας με συνέπεια τον ιδρυτικό του σκοπό και αρχές να παρέχει εκπαίδευση ποιότητας, υψηλών προδιαγραφών και διεθνούς πιστοποίησης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σε συνεργασία με την εταιρεία «ΤΟΟLKIT COMPANY», τη διεξαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα εκπαίδευσης στην «Παράσταση στη Διαμεσολάβηση», σχεδιασμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα και Κριτήρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης της Χάγης (ΙΜΙ) με τη δυνατότητα της διεθνούς αυτής πιστοποίησης ύστερα από αξιολόγηση. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά (Mediation Advocacy Training), διάρκειας 18 ωρών (2 ημερών εκπαίδευσης στις 3 και 4 Απριλίου από τις 9.00πμ έως 6.00μμ)

Εκπαιδεύτριες: κα Manon Schonewille και κα Δήμητρα Κ. Τριανταφύλλου.
Tο Πρόγραμμα της TOOLKIT COMPANY – που προσφέρεται από το ΚΕΔΙΠ – θα γίνει με την καθοδήγηση κορυφαίων ειδικών στην διεθνή επίλυση διαφορών και εκπαιδευτών, της Manon Schonewille και της Δήμητρας Κ. Τριανταφύλλου, Πρόεδρος και Μέλος αντίστοιχα της διεθνούς ενδεκαμελούς Independent Standards Commission (ISC) Mediation Advocacy Taskforce του ΙΜΙ (βλέπε: https://imimediation.org/advocacy-taskforce), που συνέστησε το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (IMI), προκειμένου να μελετήσει και να προσδιορίσει σε διεθνές επίπεδο τα κριτήρια επάρκειας: προϋποθέσεις, κατάρτιση, δεξιότητες, εμπειρία, που θα πρέπει να πληρούν οι παραστάτες Διαμεσολάβησης. Το παραπάνω Πρόγραμμα της TOOLKIT COMPANY σχεδιάστηκε με βάση τα επισήμως καθορισμένα κριτήρια επάρκειας του ΙΜΙ, και τα οποία ήταν το αποτέλεσμα του έργου (επί ενός έτους και πλέον) της παραπάνω Επιτροπής, όπως οριστικοποιήθηκαν ύστερα από δημόσια διαβούλευση (βλέπε:https://imimediation.org/mediation-advocacy-criteria )

Αναλυτικότερα :

Εκπαίδευση στην Παράσταση στη Διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση είναι μια δυναμική μέθοδος που περιλαμβάνει το διορισμό ενός ουδέτερου τρίτου μέρους, του Διαμεσολαβητή, που βοηθά τα μέρη της διαφοράς να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Η Διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (ADR). Η Διαμεσολάβηση είναι πιο επιτυχημένη όταν οι εκπρόσωποι και οι σύμβουλοι των μερών είναι καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι στις αρχές της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και των θεωριών των διαπραγματεύσεων: από τη μια πλευρά μια διαμεσολάβηση μπορεί να αποτύχει όταν οι εκπρόσωποι των μερών ενεργούν σαν να ήταν σε μια αίθουσα δικαστηρίου αντί να είναι σε μία διαπραγμάτευση. Από την άλλη πλευρά, η διαμεσολάβηση παρουσιάζει μοναδικές ευκαιρίες επίλυσης προβλημάτων στις οποίες οι εκπρόσωποι των μερών μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να πετύχουν γρηγορότερα, φθηνότερα ή/και καλύτερα αποτελέσματα με τη βοήθεια ενός ουδέτερου προσώπου. Μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να επιτύχουν αποτελέσματα που μπορεί να είναι ανέφικτα σε μια αίθουσα Δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου. Αλλά για να το επιτύχουν αυτό, χρειάζονται ένα νέο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για τους δικηγόρους που είναι καλά εκπαιδευμένοι ως παραστάτες στη διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση παρέχει την ευκαιρία να προσφέρουν στους πελάτες τους μια νέα και αποτελεσματική υπηρεσία που έχει μια σειρά από εμπορικά οφέλη, τόσο για τον εντολέα τους και το δικηγορικό σας γραφείο.

Αυτή η διήμερη εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θεωρία, πρακτικές ασκήσεις, οπτικακουστικά μέσα/βίντεο και προσομοιώσεις μέσω παίγνιων ρόλων. Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση θα έχουν γνώση των ακολούθων:

Το τοπίο της επίλυσης της διαφοράς – πότε να χρησιμοποιήσετε ποια μέθοδο Βασικές αρχές, διαδικασία και τα στάδια της διαμεσολάβησης και την προστιθέμενη αξία ενός δικηγόρου/παραστάτη σε κάθε στάδιο

Πώς να προετοιμάσετε και να εκπροσωπήσετε εντολείς αποτελεσματικά Ο ρόλος και η λειτουργία των δικηγόρων στη διαδικασία, βασικούς παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας, συμπεριλαμβανομένων λιστών ελέγχου και φόρμες προετοιμασίας

Ο ρόλος και η λειτουργία του διαμεσολαβητή και πώς να τον «χρησιμοποιήσετε» προς όφελος του εντολέα σας Διαχειριστικές και νομικές πτυχές της διαμεσολάβησης Διλήμματα και στρατηγικές επιλογές για τους παραστάτες διαμεσολάβησης.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν έντυπο υλικό κι ένα εύχρηστο εγχειρίδιο: Το Εγχειρίδιο Τσέπης της Toolkit για την Παράσταση στη Διαμεσολάβηση.

Λίγα λόγια για το ΙΜΙ και ACB Foundation:
Το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Χάγης (International Mediation Institute

ΙΜΙ), είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε μεταξύ άλλων από το J.A.M.S, την Αμερικάνικη Ένωση Διαιτησίας ΑΑΑ / ICDR, το Κέντρο Διαμεσολάβησης και το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας της Σιγκαπούρης, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (I.C.C), το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Ολλανδίας, το Επιμελητήριο Επίλυσης Διαφορών του Μπαχρέιν, κ.ά. με στόχο του τη διαφάνεια και τα υψηλά επίπεδα κατάρτισης και ικανοτήτων στις πρακτικές διαμεσολάβησης σε όλα τα πεδία παγκοσμίως. Την Ανεξάρτητη Επιτροπή Προτύπων του την απαρτίζουν 70 ηγέτες σκέψης από 30 διαφορετικές χώρες και καθοδηγείται από αρκετές Ομάδες Δράσης που έργο έχουν να αναπτύσσουν τα επαγγελματικά κριτήρια και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Επίλυσης Διαφορών.

Η ACB Foundation ιδρύθηκε το 1998 στην Ολλανδία από δικηγορικούς συλλόγους και άλλους επαγγελματικούς φορείς στον τομέα των επιχειρήσεων και παρέχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Ι.Μ.Ι. (Διαμεσολαβητών, Διαπολιτισμικών Διαμεσολαβητών και Παραστατών Διαμεσολάβησης). Είναι δε, η μόνη παγκοσμίως που παρέχει, έως τώρα, Πρόγραμμα Αξιολόγησης για Παραστάτες Διαμεσολάβησης. «Η Διαμεσολάβηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση διαφορών. Το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλό, η διαδικασία είναι αποτελεσματική και οι εντολείς σας θα επιστρέψουν σε σας, επειδή θα μπορείτε να τους βοηθήσετε να λύσουν τα πραγματικά θέματα που υποκρύπτονται σε μια διαφορά»

«Μείνε μπροστά στο ‘παιχνίδι’, γίνε ικανός Παραστάτης/Σύμβουλος Διαμεσολάβησης»

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για υποψήφιους Παραστάτες διαμεσολάβησης : 600 ευρώ Το ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται άπαξ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. για το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 IBAN: GR7002600500000380200751561 ή με πιστωτική κάρτα με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων μέσω του site : www.livepay.gr.
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ (Προαιρετικό)

Τα εξέταστρα για τους αποφοίτους της παραπάνω εκπαίδευσης που θα θελήσουν, μετά από την προαπαιτούμενη απόκτηση εμπειρίας σε διαμεσολάβηση (ως παραστάτες διαμεσολάβησης), να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση του ανεξάρτητου φορέα ACB Foundation, ο οποίος παρέχει το μοναδικό παγκοσμίως πρόγραμμα αξιολόγησης αναγνωρισμένο από το International Mediation Institute (IMI Qualifying Assessment Program/ IMI QAP), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως IMI certified Mediation Advocate/Advisor: 320 ευρώ (έκπτωση 20%).

Τα εξέταστρα της παραπάνω αξιολόγησης από την ACB Foundation, IMI QAP, που οδηγεί στην πιστοποίηση IMI Certified Mediation Advocate/Advisor, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, αλλά δεν είναι απόφοιτοι της παραπάνω εκπαίδευσης: 400 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε δικηγόρους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
3. Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου proficiency ή άλλου ισοτίμου.
4. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα ανωτέρω εκπαιδευτικά σεμινάρια καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr