Εκδήλωση για τη Διαμεσολάβηση στον Δ.Σ. Λαμίας

Στις 25-9-2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε συνεργασία με το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ημερίδα με θέμα «Η διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010 και ο ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου».
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του ΔΣΛ κ. Π. Συγγούρης καθώς και ο Πρόεδρος του ΔΣ Πειραιά κ. Στ. Μανουσάκης.
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Χρίστος Τσάλλος, Δικηγόρος Πειραιά, Συντ. Ενεργειών Κατάρτισης ΚΕ.ΔΙ.Π., Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CiARB.
Στην προσομοίωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης από ομάδα Διαπιστευμένων και υπ. Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του ΚΕ.ΔΙ.Π.
έλαβαν μέρος:
Διαμεσολαβήτρια: Δανάη Καρκούλια, Mag. Jur., Δικηγόρος Πειραιά, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR & ΥΔΔΑΔ,
Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Toolkit Company & ΚΕ.ΔΙ.Π.
Εκμισθώτρια: Χαρά Παυλάκη, Δικηγόρος Πειραιά, υπ. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Μισθωτής: Νίκος Ανέστης, Δικηγόρος Χαλκίδας, υπ. Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ
Δικηγόρος Εκμισθώτριας: Θεοδώρα Συρίου, Δικηγόρος Πειραιά, υπ. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ
Δικηγόρος Μισθωτή: Ευγενία Λεωνιδοπούλου, Δικηγόρος Πειραιά, υπ. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ

Νέα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διαμεσολάβησης

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει άλλα 2 νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια διαμεσολάβησης σε συνεργασία με την εταιρεία «ΤΟΟLKITCOMPANY», στα Ελληνικά (Training of Mediators), διάρκειας 40 ωρών (5 μέρες εκπαίδευσης και 1 μέρα αξιολόγησης), που οδηγούν στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), τα οποία θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου έως και Σάββατο 23 Νοεμβρίου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου έως και Σάββατο 14 Δεκεμβρίου

Τα σεμινάρια θα γίνονται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο, 18 (δέκα οκτώ) άτομα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ποσό των διδάκτρων 2.000,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E.
είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος να είναι είτε δικηγόρος (για τις εγχώριες διαμεσολαβήσεις), είτε απόφοιτος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τις διασυνοριακές).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Εάν ο αιτών είναι δικηγόρος:
Αίτηση
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης .
Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.
Εάν ο αιτών δεν είναι δικηγόρος:
Αίτηση
Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στα ανωτέρω εκπαιδευτικά σεμινάρια καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας. Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022
http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Τριάντα δύο (32) πλήρεις υποτροφίες για Δικηγόρους από το ΚΕΔΙΠ

Το Δ.Σ. του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π) στα πλαίσια στήριξης του θεσμού της Διαμεσολάβησης αλλά και των οικονομικά δοκιμαζόμενων συναδέλφων αποφάσισε να χορηγήσει τριάντα δύο (32) πλήρεις υποτροφίες στους Δικηγόρους όλης της χώρας. Όπως είναι γνωστό, ο Ν. 3898/2010 ενσωμάτωσε στην εσωτερική μας έννομη τάξη την Κοινοτική οδηγία ΕΚ/52/2008 αναφορικά με τη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, εισάγοντας τη Διαμεσολάβηση ως ένα νέο θεσμό Εξωδικαστικής Επίλυσης των Διαφορών (ΕΕΤΔ). Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνέστησαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και είναι ο πρώτος πανελλαδικά φορέας που αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ Β 43/15-1-2013). Περαιτέρω, στους σκοπούς του ΚΕΔΙΠ, εκτός από την παροχή βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβάνεται και η ευρύτερη υποστήριξη και θεμελίωση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Το ΚΕΔΙΠ συνεργάζεται με τη διεθνούς φήμης ολλανδική εταιρεία παροχής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών «TOOLKIT COMPANY» και την εμπειρότατη και διακεκριμένη εκπαιδεύτρια κα Manon Schonewille. Ήδη, από τον Μάρτιο του 2013 η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα από τις εμπειρότατες εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών κ.κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, οι οποίες έχουν αποσπάσει τα πιο ένθερμα και θετικά σχόλια από όλους τους μέχρι τώρα εκπαιδευθέντες, για την υψηλής στάθμης και ποιότητας εκπαίδευση που παρέχουν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΠ στον Πειραιά, συνεπικουρούμενες από τους κ.κ. Χρίστο Τσάλλο και Δανάη Καρκούλια. Είναι αξιοσημείωτο πώς έως και σήμερα, στο ΚΕΔΙΠ έχουν εκπαιδευθεί διακόσιοι οκτώ (208) συνολικά Δικηγόροι από όλη την Ελλάδα. Σε αυτά τα πλαίσια το Δ.Σ. του ΚΕΔΙΠ αποφάσισε, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, τη χορήγηση υποτροφίας σε τριάντα δύο (32) συνολικά συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΟΡΟΙ Οι υποτροφίες αυτές συνίσταται στην κάλυψη από το Κέντρο μας του 100% του ποσού των διδάκτρων (τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στη διεύθυνση kedip.gr/ypotrofies έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 (11.59 μ.μ.) θα λάβουν μέρος στην κλήρωση των προκηρυχθέντων ανά Εφετειακή Περιφέρεια υποτροφιών. Η ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΠ την επομένη της λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων. Η κλήρωση των υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Δ.Σ. του ΚΕΔΙΠ, σε «ανοιχτή» εκδήλωση, και τα αποτελέσματα της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.kedip.gr. Οι επιτυχόντες θα μπορούν να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά τμήματα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το ΚΕΔΙΠ και στα πλαίσια της υφιστάμενης διαθεσιμότητας. (1. Η συμμετοχή σας είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. 2. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας μία, μοναδική φορά. Η ενδεχόμενη καταχώρηση των ιδίων στοιχείων περισσότερες φορές, καθιστά τη συμμετοχή άκυρη. 3. Οι υποτροφίες των επιτυχόντων ισχύουν έως 31 Ιουλίου 2014).

Για το Δ.Σ. του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς

Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

                                  Στέλιος Μανουσάκης                        Μαρία Φλωροπούλου-Μακρή

Νέο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” διοργανώνει εκ νέου τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to family mediation), διάρκειας 20 ωρών. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2013. Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής. Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο, 18 (δέκα οκτώ) άτομα. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: – Αίτηση – Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή. – Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων. Δίδακτρα Το ποσό των διδάκτρων 700,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων. AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 IBAN: GR7002600500000380200751561 Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας. Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Αγορά κτιρίου ΚΕΔΙΠ από το ΔΣΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με ομόφωνη απόφαση του κατά τη συνεδρίαση του της 20/6/2013 αποφάσισε την αγορά ενός κτηρίου γραφείων, από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, κειμένου επί της οδού Πραξιτέλους 184 αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, συνολικής επιφανείας 590,45 μ2. Η αγορά πραγματοποιήθηκε στις 12/7/2013 και η συνολική δαπάνη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς ανήλθε σε ποσόν 400.000 ευρώ. Με την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς προέβη σε μία πράξη διασφάλισης σημαντικού μέρους εκ των αποθεματικών του, που παράλληλα έχει και τον χαρακτήρα επενδύσεως, καθώς το εν λόγω ακίνητο, που ήταν ήδη κατά την αγορά του μισθωμένο στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς, θα αποφέρει στο Δ.Σ.Π. μηνιαία έσοδα ποσού 1.800 ευρώ, από το μίσθωμα.

Δελτίο Τύπου για Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με το Νόμο 3898/2010, άρθρο 5 παρ. 1, Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών μπορούν να είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που συνιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και λειτουργούν μετά την χορήγηση άδειας λειτουργίας από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς («ΚΕΔΙΠ») – αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνέστησαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, είναι ο πρώτος πανελλαδικά φορέας που αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ανωτέρω νόμου κατόπιν και της δημοσίευσης της αδειοδότησής του στο ΦΕΚ Β 43/15-1-2013. Αντίστοιχοι Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Το ΚΕΔΙΠ συνεργάζεται αποκλειστικά στην Αττική με τη διεθνούς φήμης ολλανδική εταιρεία παροχής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών «TOOLKITCOMPANY» και την εμπειρότατη και διακεκριμένη εκπαιδεύτρια κα ManonSchonewille. Ήδη από τον Μάρτιο του 2013 η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται εξολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα από τις εμπειρότατες εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών κ.κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, οι οποίες έχουν αποσπάσει τα πιο ένθερμα και θετικά σχόλια από όλους τους μέχρι τώρα εκπαιδευθέντες για την υψηλής στάθμης και ποιότητας εκπαίδευση που παρέχουν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΠ στον Πειραιά.

Όπως προβλέπεται στον ανωτέρω αναφερόμενο νόμο, τον τίτλο του «Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή» (“AccreditedMediator”) μπορούν να αποκτήσουν μόνο απόφοιτοι των νομίμως συσταθέντων και λειτουργούντων Φορέων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, μετά από τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ (άρθρ. 6 και 7 Ν. 3898/2010). Σύμφωνα επίσης με τα οριζόμενα στο νόμο, σε όλες τις περιπτώσεις διαμεσολαβήσεων στην Ελλάδα (εκτός από τις διασυνοριακές), Διαμεσολαβητής μπορεί να είναι μόνο Δικηγόρος, διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω (άρθ. 4 περ. γ, εδ. β).

Κατά τα ανωτέρω, και προς αποφυγή της όποιας παραπληροφόρησης, στα πλαίσια της συμφωνίας του Κέντρου μας με την ως άνω εταιρεία παροχής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών προβλέπεται και η παροχή του τίτλου του «Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή» («AccreditedMediator») της «TOOLKITCOMPANY», χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τους εκπαιδευομένους και τον οποίον μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιούν παντού στον κόσμο, καθώς, η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στο Κέντρο μας από κατάλληλα εκπαιδευμένους Έλληνες εκπαιδευτές διαμεσολαβητών/αξιολογητές είναι εγκεκριμένη από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (InternationalMediationInstitute– I.M.I.).

Σημειώνουμε ότι η ανωτέρω διαπίστευση δεν υποκαθιστά επ’ουδενί τη διαπίστευση που πρέπει να πάρουν οι απόφοιτοι του Κέντρου μας από το ΥΔΔΑΔ προκειμένου να εξασκήσουν το επάγγελμα του Διαμεσολαβητή στην Ελλάδα, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη Διαπίστευση των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών με βάση τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 3898/2010.

Ενόψη όλων των ανωτέρω και μένοντας προσηλωμένοι στο σκοπό του Κέντρου μας για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών, στεκόμαστε και θα σταθούμε απέναντι σε όποιον ή όποιους προσπαθούν να φαλκιδεύσουν την προσπάθεια που γίνεται από όλους τους εγκεκριμένους Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών για τη διάδοση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην ελληνική κοινωνία, με μοναδικό σκοπό τον προσπορισμό ίδιου περιουσιακού οφέλους στις πλάτες όλων όσων θέλουν να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, ώστε να στελεχώσουν τον πίνακα διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης Μαίρη Φλωροπούλου-Μακρή

Νέο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” [Link] διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Αγγλικά με τίτλο «Introduction to family mediation», διάρκειας 20 ωρών. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 12,13 και 14 Σεπτεμβρίου. Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής. Εκπαιδευτές: Dr Jamie Walker, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια (http://www.jamiewalker.net) [Link] και Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής CEDR, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών TOOLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π., Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής. Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διαπιστευμένους/ πιστοποιημένους διαμεσολαβητές με πολύ καλή γνώση Αγγλικών (Επιπέδου Proficiency) και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για όσους θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Το σεμινάριο θα γίνεται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο, 18 (δέκα οκτώ) άτομα. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Aίτηση Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων. Δίδακτρα Το ποσό των διδάκτρων 700,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων. AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561 IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας. Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.[/quote] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Νέα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διαμεσολάβησης

ο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 5 νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια διαμεσολάβησης πάντα σε συνεργασία με την εταιρεία «ΤΟΟLKITCOMPANY», στα Ελληνικά (Training of Mediators), διάρκειας 40 ωρών (5 ημερών εκπαίδευσης και 1 ημέρας αξιολόγησης), που οδηγούν στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), τα οποία θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
Δευτέρα 8 Ιουλίου έως και Σάββατο 13 Ιουλίου
Δευτέρα 22 Ιουλίου έως και Σάββατο 27 Ιουλίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως και Σάββατο 19 Οκτωβρίου

Τα σεμινάρια θα γίνονται καθημερινά κατά τις άνω ημερομηνίες από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο, 18 (δέκα οκτώ) άτομα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ποσό των διδάκτρων 2.200,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E.
είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepayτης παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος να είναι είτε δικηγόρος (για τις εγχώριες διαμεσολαβήσεις), είτε απόφοιτος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τις διασυνοριακές).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Εάν ο αιτών είναι δικηγόρος:
Αίτηση
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης .
Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.
Εάν ο αιτών δεν είναι δικηγόρος:
Αίτηση
Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα ανωτέρω εκπαιδευτικά σεμινάρια καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας. Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών: Εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών 20/7/2013

Εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών

Αίτηση Συμμετοχής για τις Εξετάσεις Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 Υ.Α. 34802/2012 (Β΄ 1363) – Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ., ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών όρισε την 20η Ιουλίου 2013, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00 (χρονική περίοδος 11:00 -14:00), ως ημέρα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται αναλόγως του φορέα κατάρτισης από τον οποίο εκπαιδεύθηκε ο κάθε υποψήφιος, «ΚΕΔΙΠ» (Πειραιώς) και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Αθηνών), θα εξετασθούν στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών – Νέο Κτίριο (Νομική Σχολή Αθηνών) α’ όροφος, επί της οδού Σίνα 3, Αθήνα, Αίθουσα 1 (αρχικά γράμματα επωνύμων Α-Κ) και Αίθουσα 2 (αρχικά γράμματα επωνύμων Λ-Ω). β. Οι εκπαιδευθέντες από τον Φορέα Κατάρτισης «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης», θα εξετασθούν στο Αμφιθέατρο «Ι. Μανωλεδάκης» κτιρίου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 3ος όροφος, επί της οδού Τσιμισκή 103 (είσοδος από οδό Ισαύρων), Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα περιλαμβάνονται από την ύλη: Παράρτημα – Α΄ Θεωρία, άρθρο 11 Π.Δ. 123/2011 (Α΄ 255). Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υ.Α. 34802/2012 (Β΄ 1363) – Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ., οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, δια του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του ΥΔΔΑΔ, Λ. Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, Ισόγειο, Γραφείο 58, καθώς και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση υπ’ όψη του ανωτέρω Τμήματος. Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης του άρθρου 5 ν. 3898/2010 και από παράβολο Ελληνικού Δημοσίου ύψους 300,00 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ 85485/2012, Καθορισμός Παραβόλων Διαμεσολάβησης (Β΄ 2693). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων διαμεσολαβητών, επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Αιτήσεως για συμμετοχή στις εξετάσεις. Σημειώνεται ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, του δικαιολογητικού και του παραβόλου είναι η 15η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα (μέχρι τις 15:00). Πληροφορίες: 2107767235, 2107767408.

ΚΕ.ΔΙ.Π.: Απονομή πτυχίων Εκπαιδευτών και Διαμεσολαβητών πρώτου κύκλου

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 και ώρα 7μμ έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς η απονομή των πτυχίων διαπίστευσης των 8 πρώτων εκπαιδευτών διαμεσολαβητών καθώς και των 90 πρώτων Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς.

Στην τελετή παρέστη ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, η Γεν. Διευθύντρια Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υ.Δ.Δ.Α.Δ κα Δ. Ζάβρα, τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕΔΙΠ, ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π η Γεν. Γραμματέας κα Μαίρη Φλωροπούλου-Μακρή, ο Ταμίας κ. Γιώργος Σταματογιάννης, το μέλος κ Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος Β.Ε.Π. και το αναπλ. Μέλος κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Αντιπρόεδρος Β.Ε.Π. Επίσης ήταν παρούσα η κα Μανόν Schonewille, Εκτελεστικός Εταίρος της TOOLKITCOMPANY, οι εκπαιδεύτριες του ΚΕ.ΔΙ.Π. κκ Δήμητρα Τριανταφύλλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα καθώς και το υπόλοιπο Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό του Φορέα.

Η τελετή ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ του ΚΕ.ΔΙ.Π. και Προέδρου του Δ.Σ.Π. κ. Στέλιου Μανουσάκη, ο οποίος καλωσόρισε τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του ΚΕΔΙΠ, αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα δραστηριότητες του κέντρου και δεσμεύτηκε ότι το κέντρο θα συνεχίσει να προσφέρει τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης. Επίσης, αναφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΠ στην οδό Πραξιτέλους 184 και επεσήμανε ότι το ΚΕΔΙΠ είναι έτοιμο πλέον να ξεκινήσει και τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των εγκαταστάσεών του.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, ο οποίος συνεχάρη το ΚΕΔΙΠ για το μέχρι τώρα έργο του, και συνεχάρη προσωπικά τον πρόεδρο του ΔΣ του ΚΕΔΙΠ κ. Στέλιο Μανουσάκη για την μέχρι τώρα προσφορά του στο θεσμό της Διαμεσολάβησης τονίζοντας πως αποτελεί από τους πρωτεργάτες της νομικής κατοχύρωσης του θεσμού με το Ν. 3898/2010.

Στη συνέχεια έγινε η απονομή των πτυχίων στους Εκπαιδευτές και τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές των πέντε πρώτων εκπαιδευτικών σειρών και ακολούθησε δεξίωση στις νέες εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΠ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Στέλιος Μανουσάκης Μαίρη Φλωροπούλου-Μακρή