ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ από την Κ.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής Εξετάσεων 

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 202 παρ. 2 εδ. Β.1 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5), η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ορίζει ως ημερομηνία γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (είσοδος από την κεντρική πύλη του Εφετείου επί της Κυρίλλου Λουκάρεως 14) στις 10:00 π.μ. (χρονική περίοδος 10:30-13:30).

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κ.Ε.Δ. ενημερώνει τους υποψηφίους διαμεσολαβητές ότι απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός της αίθουσας καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση εντοπισμού κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα ο υποψήφιος θα αποβάλλεται από τις εξετάσεις.

Ελάχιστη προβλεπόμενη αποχώρηση από την αίθουσα 60΄ μετά την έναρξη των εξετάσεων.

Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (αποκλειστικά στους Φορείς Κατάρτισης) 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης, καθώς και παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3741).

Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα έκδοσης από το e-paravolo.

* Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.

Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές θα καταθέτουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από 11 έως 22 Οκτωβρίου 2018 στον Φορέα Κατάρτισης που έχουν εκπαιδευτεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

* Το παράβολο υπέρ του δημοσίου, εκτός από την ηλεκτρονική αποστολή, θα προσκομιστεί υποχρεωτικά κατά την διάρκεια της γραπτής εξέτασης επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής του υποψήφιου διαμεσολαβητή.

  1. Σχετικά με τους υποψήφιους που έχουν εκπαιδευθεί με τον Ν.3898/2010 

Σχετικά με τους υποψηφίους που έχουν εκπαιδευθεί υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (Ν. 3898/2010, Π.Δ. 123/2011) και μέχρι 17-1-2018 (ημερομηνία  δημοσίευσης του Ν. 4512/2018) και:

Α) δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή τους  στις  εξετάσεις μέχρι  τη μεταβολή  του νομοθετικού πλαισίου ή

Β) συμμετείχαν στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι  τη μεταβολή  του νομοθετικού πλαισίου αλλά απέτυχαν,

η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποφάσισε ότι μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις της 3ης Νοεμβρίου 2018 και στις επακόλουθες προφορικές. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, όποτε αυτές προκηρυχθούν, με τις προϋποθέσεις του νέου Νόμου, ήτοι των 80 ωρών διδασκαλίας.

Αποθήκευση (PDF, 68KB)

 

Ανακοίνωση παροχής δωρεάν υπηρεσιών τεχνικών διαμεσολάβησης

Αγαπητοί Διαμεσολαβητές,

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών κα Μαρία Δαμιανάκη  (από την“International Mediation Consulting” του Καναδά) παρέχει  δωρεάν υπηρεσίες σε όσους από εσάς έχετε να διαμεσολαβήσετε σε υπόθεσή σας  προσεχώς, προκειμένου να «ενισχύσει» τις γνώσεις σας  με τεχνικές διαμεσολάβησης  για την καλύτερη δυνατή έκβαση της υπόθεσής σας.

Παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα αν ενδιαφέρεσθε στο τηλέφωνο 210.4296022 ή στο email: info@kedip.gr , για να προγραμματισθεί συνάντηση σχετική με την κα Δαμιανάκη σε ιδιαίτερα συγκεκριμένο χρόνο:

(διάρκεια συνάντησης ανά άτομο : 30 λεπτά)

Διαθέσιμες ημέρες και ώρες:

-Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 από 10:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

-Δευτέρα,  30 Απριλίου 2018 από 10:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

 

Με εκτίμηση,

Από το τμήμα γραμματείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σας ενημερώνει ότι τα σεμινάρια Βασικής εκπαίδευσης  που είχαν ανακοινωθεί για τις ημερομηνίες 20-25 Φεβρουαρίου 2018 και 19-24 Μαρτίου 2018 ματαιώνονται και ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής προγραμμάτων εκπαίδευσης με το νέο Νόμο της Διαμεσολάβησης.