ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σας ενημερώνει ότι τα σεμινάρια Βασικής εκπαίδευσης  που είχαν ανακοινωθεί για τις ημερομηνίες 20-25 Φεβρουαρίου 2018 και 19-24 Μαρτίου 2018 ματαιώνονται και ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής προγραμμάτων εκπαίδευσης με το νέο Νόμο της Διαμεσολάβησης.

Νεότερη Ανακοίνωση σχετικά με τις Εξετάσεις Υποψήφιων Διαμεσολαβητών

Πέμπτη, 23/11/2017

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 της με αριθ. 34802/2012 (Β΄ 1363) Υπουργικής Απόφασης  «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ.», η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ορίζει ως ημερομηνία γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών σε πανελλήνια κλίμακα, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης, την 9η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο, οι οποίες θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (είσοδος από την κεντρική πύλη του Εφετείου επί της Κυρίλλου Λουκάρεως 14) στις 10:30 (χρονική περίοδος 11:00-14:00).

 

Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων στα γραπτά θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ισόγειο)  ως εξής:

Τρίτη, 12/12/2017, ώρα 16:00 (Α – Ι)

Τετάρτη, 13/12/2017, ώρα 16:00 (Κ – Ο)

Πέμπτη 14/12/2017, ώρα 16:00 (Π – Ω)

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, δια της Γραμματείας της Επιτροπής (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών – Πειθαρχικό Τμήμα – 4oς Όροφος, Ακαδημίας 60, Τ.Κ. 10679), από την Τρίτη 28/11/2017 ως και την Τετάρτη 6/12/2017. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως (ώρες: 12:00 – 15:00) ή  και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση υπόψη της Γραμματέως κας Λουκίας Μαστροπέρρου και θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης του άρθρου 5 του Ν. 3898/2010 (αρκεί  απλό αντίγραφο) και από παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3741), ύψους εκατό ευρώ (€ 100,00).

*Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα έκδοσης από το e-paravolo.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων διαμεσολαβητών, στην παρούσα επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Αίτησης.

Πληροφορίες:  2103398160, 2107767236, 6974352166.

Download (DOC, 25KB)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Προφορικών Εξετάσεων

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ορίζει  ότι οι προφορικές εξετάσεις των υποψήφιων διαμεσολαβητών θα διενεργηθούν την Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ισόγειο).

Δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις έχουν μόνο οι επιτυχόντες στις γραπτές.

Για τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Στιγμιότυπο 2017-11-13, 2.17.45 μμ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 47, 1ος όροφος) την απονομή πτυχίων των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών και Πιστοποιητικών παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης Τραπεζικής Διαμεσολάβησης.

                Ο Πρόεδρος                                                Ο Διευθυντής  Κατάρτισης

Γιώργος Σταματογιάννης                                   Στέλιος Μανουσάκης