ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

15 έως 20 Μαΐου 2017

 

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει νέα βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών κα. Μαρία Δαμιανάκη και την εταιρεία  “International Mediation Consulting” του Καναδά, διάρκειας 40 ωρών (5 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011.

Η εκπαίδευση θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 9.00πμ έως 6.00 μμ. στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Επικεφαλής εκπαιδεύτρια θα είναι η κα. Μαρία Δαμιανάκη.

Η κα. Μαρία Δαμιανάκη  HYPERLINK “https://imimediation.org/mary-damianakis” https://imimediation.org/mary-damianakis κατάγεται από την Κρήτη αλλά ζει και εργάζεται στον Καναδά, όπου έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική και κοινωνική διαμεσολάβηση. Είναι Πρόεδρος της επιτροπής για την οικογενειακή διαμεσολάβηση του διεθνούς οργανισμού International Mediation Institute (IMI). Είναι μέλος επί σειρά ετών της επιστημονικής επιτροπής για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών στον Καναδά με έμφαση στα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Το 2007 ανέπτυξε τα κριτήρια πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών στον διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute). Έχει εκπαιδεύσει Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβολαιογράφους στη διαμεσολάβηση σε διάφορες χώρες στην Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές διαφορές. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του FMC και κατά τη διάρκεια της θητείας της καθιερώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους γονείς (elder mediation).
Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος των MediatorsBeyondBorders και μέλος του Δ.Σ. του ACR (Association for Conflict Resolution).

Εκπαιδευτές:

Βικτωρία Λιούτα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Λονδίνου, και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Καναδά (IMC), Καναδάς, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LL.M. στα Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας.

Απόστολος Συμιακός, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ΚΕΔΙΠ και Toolkit Company, και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών από ΚΕΔΙΠ και Toolkit Company, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LL.M. στο Ναυτικό Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο του Cardiff, Ουαλία.

Σημείωση: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων 18 (δέκα οκτώ) άτομα.
Το νέο πρόγραμμα βασικής κατάρτισης εστιάζει στην ανάλυση τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων, σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης, τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στη διαμεσολάβηση, παιχνίδια ρόλων, δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3898/2010 για διαπίστευση απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαικά και Διεθνή προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης. 
Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθόλη τη διάρκεια των 40 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική Αξιολόγηση θα λάβουν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το “International Mediation Consulting” του Καναδά σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.Π.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος:

Αίτηση
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει οτι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος:

Αίτηση
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία
Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Δίδακτρα
Το ποσό των διδάκτρων χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ  καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr

 

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΔΙΠ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) έχει ήδη ανακοινώσει τη νέα βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης, διάρκειας 40 ωρών (5 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης) που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 20 Μαΐου 2017, στην διεύθυνση που στεγάζεται το ΚΕ.ΔΙ.Π. (Πραξιτέλους αρ. 184, Πειραιάς) και κατά τις ώρες από 09.00 π.μ. έως 06.00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι είναι υψίστου ενδιαφέροντος η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην προγραμματισμένη εκπαίδευση, ενόψει των επικείμενων αλλαγών στο Νόμο (3898/2010).

 

Πειραιάς, 8 Μαΐου 2017

Screen Shot 2017-04-28 at 4.56.44 PM

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο ΚΕ.ΔΙ.Π., στις 22 και 23 Απριλίου 2017 και η 4η  Εκπαίδευση Τραπεζικής Διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, που έχει εκπονήσει η εταιρία The Mediation Lab και οι διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης Μαρία Χατζηλεωνίδα και Μαρία Φαροπούλου θα επαναληφθεί άμεσα, κατόπιν της αυξημένης ζήτησης από συναδέλφους Διαμεσολαβητές.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν, μεταξύ άλλων, στη θεωρία πολυμερών διαπραγματεύσεων, σε θέματα τραπεζικού ενδιαφέροντος και σε θέματα εμβάθυνσης στη Διαμεσολάβηση εφαρμόζοντας στην πράξη με παίγνια ρόλων τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών που καλούνται να διεξάγουν.

Με νεότερη ανακοίνωση το ΚΕΔΙΠ θα ενημερώσει για τις ημερομηνίες των νέων εκπαιδεύσεων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

Απευθυνόμενη σε  Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές

22 & 23 Απριλίου 2017

Εν όψει της ψήφισης του Νόμου περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» και της αυξανόμενης εφαρμογής του Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για την Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων, το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (www.kedip.gr) και το “The Mediation Lab” (www.themediationlab.com)

διοργανώνουν

Πρόγραμμα Επικαιροποιημένης Εκπαίδευσης στην

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

διάρκειας 16 ωρών (2 ημερών)

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί τις ημέρες Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Απριλίου 2017 από τις 9.00 έως τις 18.00

 

Εκπαιδεύτριες:

Μαρία Χατζηλεωνίδα  -  Μαρία Φαροπούλου,

(Δικηγόροι, Διαμεσολαβήτριες, Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης)

Με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών ειδικών στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα  

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαίδευση: 18 άτομα

 

Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The Mediation Lab”)

 

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την 13/4/2017, κόστος: 300 ευρώ (early bird registration)

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την 20/4/2017

 

Στόχοι της εξειδικευμένης αυτής εκπαίδευσης για τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές είναι:

  • Να ανανεώσουν τις υφιστάμενες γνώσεις τους στη διαμεσολάβηση (εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και την εκ του νόμου υποχρέωσή τους για 10ωρη μετεκπαίδευση ανά διετία στη διαμεσολάβηση, άρθρο 4 παρ. 2 Π.Δ. 123/2011),
  • Να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις συγκεκριμένες διαδικασίες τραπεζικής διαμεσολάβησης,
  • Να εξοικειωθούν με ορισμένα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης που θα κληθούν να διεξάγουν,
  • Να εκπαιδευτούν στη διαχείριση πολυμερών και σύνθετων διαμεσολαβήσεων (πολλαπλοί πιστωτές, περισσότεροι εμπλεκόμενοι λόγω της ιδιότητάς τους σε σχέση με τη δανειακή σύμβαση, εγγυητές, κλπ) καθώς και στη σύναψη αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης,
  • Να εξασκηθούν  πρακτικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω υποθέσεων.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και είναι εμπλουτισμένο με Παίγνια Ρόλων που προσομοιάζουν σε πραγματικές υποθέσεις.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την επισυναπτόμενη δήλωση και στείλτε την ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις : info@kedip.gr και themediationlab@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

  1. Νέα επικαιροποιημένη εκπαίδευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, 22 & 23 Απριλίου 2017 (απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, οικονομολόγους, εκτιμητές ακινήτων)
  2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών από 8 έως 13Μαΐου 2017
  3. Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολάβησηςαπό 15 έως 20 Μαΐου 2017

 

Πληροφορίες για τις εκπαιδεύσεις στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.Π.  www.Kedip.gr, και στο τηλέφωνο της γραμματείας 2104296022

 

Για ΜΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ η εκπαίδευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση της 18 & 19 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ  (ΜΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΔΙΠ)

18 & 19 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η’/ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

Εν όψει της ψήφισης του Νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», καθώς και της αυξανόμενης διάδοσης και χρησιμοποίησης των λύσεων που προσφέρονται από τον «Αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών», για την ρύθμιση/οριστική διευθέτηση οφειλών φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων και λόγω του ότι τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο απασχόλησης μεγάλης μερίδας συναδέλφων δικηγόρων και νομικών συμβούλων,

το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και το “The Mediation Lab”

 

διοργανώνουν

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

διάρκειας 16 ωρών (2 ημερών)

 

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς ΚΕΔΙΠ (Πραξιτέλους 184 Πειραιάς) τις ημέρες Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 από τις 9.00 έως τις 18.00.

 

Εκπαιδεύτριες:

Μαρία Χατζηλεωνίδα –  Μαρία Φαροπούλου

Δικηγόροι (LL.M) – Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης (πληροφορίες και βιογραφικά εκπαιδευτριών www.themediationlab.com)

 

Με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών ειδικών στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

 

Χορηγείται Εκπαιδευτικό Υλικό και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The Mediation Lab”).

 

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ

 

Δήλώσεις συμμετοχής έως 14/3/2017: 300 ευρώ

 

Πληροφορίες στο info@kedip.gr και στο themediationlab@gmail.com.  Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4296022, 6932300448, 6944691643.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΔΙΠ)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

18 & 19 Μαρτίου 2017

 απευθυνόμενη σε ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΕΝΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η οικονομική κρίση και συγκυρία στη χώρα μας όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών της καθώς και οι συνεπακόλουθες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδας αλλά και οι δανειολήπτες/οφειλέτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα, έχουν καταστήσει το θέμα της εξεύρεσης αμοιβαία βιώσιμων λύσεων για όλα τα ως άνω εμπλεκόμενα μέρη σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα απεγκλωβισμού της χώρας και των πολιτών από τον φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης.

Η επίλυση ή η εξομάλυνση των επιμέρους συγκρούσεων που δημιουργούνται μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε κάθε επίπεδο δεν είναι εφικτή εάν δεν γίνει κατανοητό από όλους ότι πίσω από τις δεδομένες δημόσιες, θεσμικές, συγκρουόμενες θέσεις του καθενός εξ’ αυτών δύνανται να ενυπάρχουν ανάγκες και συμφέροντα που είναι κοινά για όλους. H συνεργασία των εμπλεκομένων μερών στην από κοινού διερεύνηση και εξεύρεση των συμφερόντων αυτών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργική επίλυση των συγκρούσεών τους, κατά το λιγότερο χρονοβόρο και οικονομικά συμφέροντα τρόπο και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση της Δικαιοσύνης και του Δικανικού συστήματος της χώρας, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα από τη Διαμεσολάβηση μπορούν να οδηγηθούν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

 

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και το “The Mediation Lab” (www.themediationlab.com) παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς την αυξανόμενη ανάγκη εκπαίδευσης και εξοικείωσης των Νομικών Συμβούλων, Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών, Οικονομολόγων και Εκτιμητών Ακινήτων, στα πλαίσια της απόλυτης ανάγκης σύμπραξης προς την κατεύθυνση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν στο πεδίο της διαπραγμάτευσης οφειλετών-τραπεζών/δημοσίου/φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με το θεσμό της Τραπεζικής Διαμεσολάβησης (και στα πλαίσια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων) προκειμένου για τη μέγιστη αξιοποίησή του ως προτεινόμενου τρόπου επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Τραπεζών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των δανειοληπτών/οφειλετών και ως εργαλείου επίλυσης διαφορών,

 

Διοργανώνουν στο ΚΕΔΙΠ

Πρόγραμμα Επικαιροποιημένης Εκπαίδευσης στην

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

διάρκειας 16 ωρών (2 ημερών)

Η εκπαίδευση που απευθύνεται σε Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους, Οικονομολόγους και Εκτιμητές Ακινήτων θα διεξαχθεί τις ημέρες Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 από τις 9.00 έως τις 18.00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕΔΙΠ), Πραξιτέλους 184.

 

Εκπαιδεύτριες:

Μαρία Χατζηλεωνίδα -  Μαρία Φαροπούλου

Δικηγόροι (LL.M) – Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης

(πληροφορίες και βιογραφικά εκπαιδευτριών www.themediationlab.com)

 

Με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών ειδικών στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

 

Χορηγείται Εκπαιδευτικό Υλικό και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The Mediation Lab”)

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ

Δήλώσεις συμμετοχής έως 14/3/2017: 300 ευρώ

 

Στόχοι της εξειδικευμένης αυτής εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες είναι:

 

ü  Να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις συγκεκριμένες διαδικασίες τραπεζικής διαμεσολάβησης,

ü  Να εξοικειωθούν με ορισμένα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης στις οποίες θα κληθούν να συμμετέχουν,

ü  Να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση πολυμερών και σύνθετων διαμεσολαβήσεων (πολλαπλοί πιστωτές, περισσότεροι εμπλεκόμενοι λόγω της ιδιότητάς τους σε σχέση με τη δανειακή σύμβαση, εγγυητές, κλπ) καθώς και στη σύναψη αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης,

ü  Να εξασκηθούν  πρακτικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω υποθέσεων.

 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και είναι εμπλουτισμένο με Παίγνια Ρόλων που προσομοιάζουν σε πραγματικές υποθέσεις.

Οι συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο info@kedip.gr και στο themediationlab@gmail.com.  Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4296022, 6932300448, 6944691643.

Download (PDF, 291KB)

ΝΕO ΣΕΜΙΝΑΡIΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Δευτέρα 27 Μαρτίου  2017  έως  Σάββατο 1 Απριλίου  2017

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ανακοινώνει νέα βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών κα. Μαρία Δαμιανάκη και την εταιρεία  “International Mediation Consulting” του Καναδά, διάρκειας 40 ωρών (5 ημέρες εκπαίδευσης και 1 ημέρα αξιολόγησης), που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011.

Η εκπαίδευση θα γίνεται καθημερινά κατά τις ως άνω ημερομηνίες από 9.00πμ έως 6.00 μμ. στην Ελληνική γλώσσα και διερμηνεία από την Αγγλική στην Ελληνική όπου κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Επικεφαλής εκπαιδεύτρια θα είναι η κα. Μαρία Δαμιανάκη.

Η κα. Μαρία Δαμιανάκη  HYPERLINK “https://imimediation.org/mary-damianakis” https://imimediation.org/mary-damianakis κατάγεται από την Κρήτη αλλά ζει και εργάζεται στον Καναδά, όπου έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην οικογενειακή, επιχειρηματική και κοινωνική διαμεσολάβηση. Είναι Πρόεδρος της επιτροπής για την οικογενειακή διαμεσολάβηση του διεθνούς οργανισμού International Mediation Institute (IMI). Είναι μέλος επί σειρά ετών της επιστημονικής επιτροπής για την πιστοποίηση διαμεσολαβητών στον Καναδά με έμφαση στα διεθνή προγράμματα πιστοποίησης. Το 2007 ανέπτυξε τα κριτήρια πιστοποίησης για τους διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών στον διεθνή οργανισμό I.M.I. (International Mediation Institute). Έχει εκπαιδεύσει Δικαστές Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και συμβολαιογράφους στη διαμεσολάβηση σε διάφορες χώρες στην Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική. Είναι σύμβουλος Κυβερνήσεων διαφόρων Κρατών σε θέματα ανάπτυξης πολιτικών σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 2500 διαμεσολαβήσεις σε οικογενειακές διαφορές. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του FMC και κατά τη διάρκεια της θητείας της καθιερώθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης για τη διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν ηλικιωμένους γονείς (elder mediation).
Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος των MediatorsBeyondBorders και μέλος του Δ.Σ. του ACR (Association for Conflict Resolution).

Εκπαιδευτές:

Βικτωρία Λιούτα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Λονδίνου, και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Καναδά (IMC), Καναδάς, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LL.M. στα Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας.

Απόστολος Συμιακός, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ΚΕΔΙΠ και Toolkit Company, και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών από ΚΕΔΙΠ και Toolkit Company, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LL.M. στο Ναυτικό Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο του Cardiff, Ουαλία.

Σημείωση: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων 18 (δέκα οκτώ) άτομα.
Το νέο πρόγραμμα βασικής κατάρτισης εστιάζει στην ανάλυση τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων, σύνοψη μοντέλων διαμεσολάβησης, τεχνικές επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων στη διαμεσολάβηση, παιχνίδια ρόλων, δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε εξετάσεις που ορίζονται στο αρ. 6 παρ. 3 του Ν. 3898/2010 για διαπίστευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα καθώς και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα περαιτέρω κατάρτισης.
Οι συμμετέχοντες που θα εκπαιδευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 ωρών του προγράμματος και επιτύχουν στην τελική Αξιολόγηση θα λάβουν Αναγνωρισμένο Τίτλο Σπουδών Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το “International Mediation Consulting” του Καναδά σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.Π.

 Απαιτούμενα  Δικαιολογητικά

 

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος:

Αίτηση.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.

Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος:

Αίτηση.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων χιλίων (1.000,00) ΕΥΡΩ  καταβάλλεται

είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E.  είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του  live pay  της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.
AΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr.