Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολάβησης 17.5 έως 9.6.2019 ΚΕΔΙΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Από 17/5/2019  έως 9/6/2019*

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ως ένας από τους πρωτοπόρους φορείς της χώρας στην  εκπαίδευση υποψήφιων Διαμεσολαβητών κάνει το επόμενο βήμα και ανακοινώνει ένα καινούργιο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, που ενώνει τη θεωρία και τις τεχνικές διαμεσολάβησης με το εμπορικό και αστικό δίκαιο εντός του πλαισίου των οποίων εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος τρόπος επίλυσης των διαφορών. Αναγκαιότητα για την εκπαίδευση που θεσμοθετήθηκε με τον νέο ν. 4512/2018.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης ογδόντα (80) ωρών αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας.

Το τμήμα του προγράμματος που αφορά την θεωρία της διαμεσολάβησης, θεωρία συγκρούσεων, τεχνικές επίλυσης διαφορών, διαπραγματεύσεις, δεοντολογία, εφαρμοσμένα παιχνίδια ρόλων κ.λ.π., διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών, δημιουργήθηκε από το διακεκριμένο Έλληνα Διαμεσολαβητή και Εκπαιδευτή στη Διαμεσολάβηση, κ. ΣπύροΛειβαδόπουλο. Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στα νομικά μαθήματα (εμπορικό, αστικό, ν. 4512/18, Ευρωπαϊκή Οδηγία), διάρκειας είκοσι (20) διδακτικών ωρών, επιμελήθηκε η διακεκριμένη Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου του «Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Ε.Κ.Π.Α.), κα Λία Αθανασίου.

Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του προγράμματος, είναι, η εναρμόνιση της θεωρίας και των πρακτικών της διαμεσολάβησης με την ελληνική έννομη τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εξειδικευμένες, ανά στάδιο διαδικασίας διαμεσολάβησης, ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων προσαρμοσμένα στην ελληνική νομική πραγματικότητα, εργασίες για το σπίτι πριν την έναρξη αλλά και μετά το τέλος της εκπαίδευσης, βιωματικές προσομοιώσεις διαμεσολαβητικής διαδικασίας από τους εκπαιδευτές, διδασκαλία σύμφωνη με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, εισήγηση ψυχολόγου σε εξειδικευμένα ζητήματα διαχείρισης συναισθημάτων,  βασική θεωρία και τεχνικές διαπραγματεύσεων,διδακτέα ύλη γενικών αρχών εμπορικού και αστικού δικαίου καθώς και νομικών ενοτήτων που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην πράξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εστιάζει σε όλες τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχει δημιουργηθεί προκειμένου να προσφέρει πλήρη θεωρητική κατάρτιση αλλά και υποστήριξη στα πρακτικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδυνάμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης ακολουθούν εξετάσεις γραπτές και προφορικές, κατά τα πρότυπα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

*Ειδικά για την παρούσα εκπαίδευση οι ημέρες και οι ώρες, λόγω των εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου, θα διαμορφωθούν ως ακολούθως :

   • Παρασκευή 17 Μαΐου : 09:00 – 18:00
   • Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαΐου : 09:00 – 19:00
   • Δευτέρα 20, Τρίτη 21 & Τετάρτη 22 Μαΐου: 16:30 – 21:00
   • Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Μαΐου: 16:30 – 21:00
   • Τετάρτη 5 Ιουνίου & Πέμπτη 6  Ιουνίου :16:30 – 21:00
   • Παρασκευή 7 Ιουνίου :09:00 – 18:00
   • Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουνίου : 09:00 – 19:00

Εξετάσεις την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 21 (είκοσι ένα) άτομα.

Επικεφαλής εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής κι Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτών αποτελούμενη από τους :

 • - κ. Απόστολο Συμιακό, Δικηγόρο, Διαμεσολαβητή κι Εκπαιδευτή στη Διαμεσολάβηση,
 • -κα Ευαγγελία Πολυράκη, Δικηγόρο, Δικαστική Γραφολόγο, Διαμεσολαβήτρια κι Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση,
 • - κα Ευδοκία Σταυρουλάκη, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια κι Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση,
 • - κα Θεοδώρα Συρίου, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια κι Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση.

Για τα αναλυτικά βιογραφικά των εκπαιδευτών ακολουθήστε το σύνδεσμο : http://kedip.gr/εκπαιδευτές

Διδάσκουσες  τις θεματικές ενότητες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου του ως άνω προγράμματος, οι κυρίες :

-Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Β. Ιδιωτικού Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» στο τμήμα Νομικής του ΕΚΠΑ και

-Μάνθα Βαρελά, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στην Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των Μελών Δ.Σ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Εάν ο αιτών είναι Δικηγόρος :

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης.
 • Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

 

Εάν ο αιτών δεν είναι Δικηγόρος :

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία
 • Αντίγραφο καταθετηρίου Τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων

Δίδακτρα
Το ποσό των διδάκτρων χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ΕΥΡΩ  καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα έως 10 άτοκες δόσεις.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην ανωτέρω εκπαίδευση κατατίθενται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.

Αποθήκευση (DOCX, 15KB)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης ανακοινώνει τους επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων Διαμεσολαβητών που έλαβαν χώρα στις 3-11-2018 στην Αθήνα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση εντός πέντε εργασίμων ημερών, προκειμένου οι επιτυχόντες σε αυτές να κληθούν σε προφορικές εξετάσεις ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων, σύμφωνα µε τον Ν.4512/2018.

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3 ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΕΙΩΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ

4 ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ-ΕΛΕΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6 ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  - ΗΛΙΑΣ

10 ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΕΣΤΗΣ

11 ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

12 ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

15 ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΑΜΟΥΗΛ

16 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

17 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ

18 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

20 ΑΝΔΡΟΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

21 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

24 ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25 ΑΡΑΠΕΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

28 ΑΡΝΙΘΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ

29 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30 ΑΣΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΗΛΙΑΣ

31 ΑΣΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

32 ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33 ΑΥΓΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

34 ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

35 ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

36 ΒΑΡΔΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

37 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

39 ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40 ΒΛΑΜΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

41 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

42 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΗΛΙΑΣ

43 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΝΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

44 ΓΑΛΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

45 ΓΑΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ

46 ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

47 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

48 ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

49 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

50 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

51 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

52 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

53 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

54 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ – ΗΛΙΑΣ

55 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

56 ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΦΩΤΑΚΗΣ

57 ΓΛΥΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ ή ΜΑΡΑΝΘΙΟΣ

58 ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

59 ΓΟΥΓΟΥΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

60 ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

61 ΓΟΥΛΑ ΑΓΛΑΪΑ- ΜΑΡΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

62 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

63 ΓΡΙΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

64 ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

65 ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

66 ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

67 ΔΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

68 ΔΕΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΣΤΕΡΓΙΟΣ

69 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

70 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ

71 ΔΙΝΔΙΝΗ ΒΑΪΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

72 ΔΟΔΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

73 ΔΟΥΛΟΠΙΚΟΥ ΖΩΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ

74 ΔΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΔΡΑΚΟΣ

75 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ-ΥΒΕΤ  - ΑΝΔΡΕΑΣ

76 ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

77 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΣΑΡΑΝΤΟΣ

78 ΖΕΡΒΑ ΜΥΡΣΙΝΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

79 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΑΝΝΑ – ΛΑΖΑΡΟΣ

80 ΖΩΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

81 ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

82 ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

83 ΗΜΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΗΛΙΑΣ

84 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΘΕΟΦΙΛΟΣ

85 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

86 ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

87 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

88 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

89 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

90 ΚΑΛIΒOΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

91 ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

92 ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΙΧΑΗΛ

93 ΚΑΛΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

94 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΚΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

95 ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ

96 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

97 ΚΑΛΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

98 ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

99 ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΦΩΤΙΟΣ

100 ΚΑΜΠΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

101 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ

102 ΚΑΠΟΥΡΚΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ – ΗΛΙΑΣ

103 ΚΑΡΑΒΑΡΣΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

104 ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

105 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

106 ΚΑΡΑΚΟΛΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ

107 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

108 ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

109 ΚΑΡΑΦΥΪΖΗ ΜΑΛΑΜΑ – ΔΡΑΚΟΣ

110 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

111 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

112 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ

113 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΗΛΙΑΣ

114 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

115 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

116 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

117 ΚΑΦΑΖΗ ΣΤEΦΑΝΙΑ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ

118 ΚΑΨΙΑΣ ΠΑΝΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

119 ΚΙΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

120 ΚΙΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

121 ΚΟΖΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

122 ΚΟΛΟΒΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

123 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΟΣΧΑ  - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

124 ΚΟΝΒΕΡΤΙΝΙ ΛΑΟΥΡΑ – ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ

125 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΑΥΛΟΣ

126 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

127 ΚΟΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

128 ΚΟΡΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

129 ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

130 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  - ΛΟΥΚΑΣ

131 ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΝΙΚΗΤΑΣ

132 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ

133 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

134 ΚΟΥΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

135 ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΑΝΔΡΕΑΣ

136 ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ – ΛΟΥΚΑΣ

137 ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

138 ΚΥΡΑΜΑ ΣΟΦΙΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ

139 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

140 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΑΣΧΑΛΗΣ

141 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

142 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ

143 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΖΑΧΑΡΙΑΣ

144 ΚΩΝΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

146 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

147 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

148 ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

149 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

150 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

151 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

152 ΛΙΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

153 ΛΙΑΣΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

154 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΚΗΣ

155 ΛΙΟΠΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΦΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

156 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

157 ΜΑΛΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

158 ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ

159 ΜΑΝΕ ΓΑΛΑΤΕΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

160 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ – ΦΩΤΙΟΣ

161 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

162 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ

163 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

164 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΞΕΝΟΦΩΝ

165 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ

166 ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

167 ΜΕΖΙΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

168 ΜΕΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

169 ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

170 ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

171 ΜΗΤΤΑ ΕΛΕΝΗ – ΠΑΣΧΑΛΗΣ

172 ΜΙΛΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

173 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

174 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

175 ΜΟΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

176 ΜΟΛΦΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

177 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

178 ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

179 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

180 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΛΑΖΑΡΟΣ

181 ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

182 ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

183 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

184 ΜΠΕΝΗ ΑΝΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ

185 ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

186 ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΙΩΑΝΝΗΣ

187 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

188 ΜΠΛΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

189 ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ

190 ΜΠΟΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΥΘΥΜΙΟΣ

191 ΜΠΟΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

192 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

193 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΘΩΜΑΣ

194 ΜΠΡΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

195 ΜΥΡΙΟΥΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

196 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

197 ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ

198 ΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

199 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΣΟΛΩΝ

200 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

201 ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

202 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΘΕΡΑΠΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

203 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

204 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΦΩΤΙΟΣ

205 ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΕΥΤΥΧΙΟΣ

206 ΝΟΡΔΧΕΪΜΕΡ ΛΙΑΛΙΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡ

207 ΝΤΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

208 ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

209 ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

210 ΝΥΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

211 ΞΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

212 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

213 ΟΡΕΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ

214 ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

215 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ

216 ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

217 ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

218 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΑΡΑΣΧΟΣ

219 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

220 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

221 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

222 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ

223 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

224 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

225 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

226 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ

228 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

229 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

230 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

231 ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΖΩΗΣ

232 ΠΑΠΑΛΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

233 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

234 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΔΑ-ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

235 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

236 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

237 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ

238 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

239 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΧΡΗΣΤΟΣ

240 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ

241 ΠΑΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΛΟΥΜΗΣ

242 ΠΑΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΦΩΤΙΟΣ

243 ΠΑΤΗΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

244 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

245 ΠΑΦΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ

246 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  - ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

247 ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ – ΠΕΤΡΟΣ

248 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ

249 ΠΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

250 ΠΙΖΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΔΡΟΣΟΣ

251 ΠΛΑΚΟΥ (PLACU) ΜΑΡΙΓΚΛΕΝΑ(MARIGLENA) – ΗΛΙΑ (ILIA)

252 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

253 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ

254 ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

255 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ

256 ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

257 ΠΡΟΒΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

258 ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

259 ΡΑΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

260 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ

261 ΡΕΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

262 ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

263 ΡΩΜΑΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

264 ΣΑΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΑΣΟΤ

265 ΣΑΚΚΗ ΣΑΠΦΩ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

266 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΣΤΕΡΙΟΣ

267 ΣΑΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

268 ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

269 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΟΣΧΟΣ

270 ΣΑΡΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

271 ΣΑΡΛΑ ΕΛΕΝΗ – ΦΩΤΙΟΣ

272 ΣΕΡΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

273 ΣΕΡΟΓΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΑ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

274 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

275 ΣΙΩΚΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ

276 ΣΚΟΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

277 ΣΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΙΧΑΗΛ

278 ΣΠΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ

279 ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

280 ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ

281 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

282 ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ

283 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

284 ΣΤΑΡΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

285 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ

286 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ

287 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

288 ΣΦΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

289 ΤΑΒΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΙΩΑΝΝΗΣ

290 ΤΑΓΑΡΙΔΗ ΕΡΑΤΩ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

291 ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

292 ΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ

293 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

294 ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

295 ΤΖΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ

296 ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

297 ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

298 ΤΟΠΟΥΖΗ ΑΘΗΝΑ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

299 ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

300 ΤΟΥΡΛΕΝΤΕ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

301 ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

302 ΤΡΙΜΠΑΛΗΣ-ΓΑΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

303 ΤΡΙΤΣΑΡΩΛΗ ΑΝΝΑ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

304 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

305 ΤΣΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

306 ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

307 ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

308 ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΤΑΤΙΑΝΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

309 ΤΣΙΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΘΩΜΑΣ

310 ΤΣΙΓΓΛΙΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

311 ΤΣΙΟΓΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ

312 ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

313 ΤΣΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ

314 ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΙΧΑΗΛ

315 ΤΣΟΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

316 ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΘΩΜΑΣ

317 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

318 ΤΣΟΥΚΑΣ ΦΩΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ

319 ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

320 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

321 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

322 ΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

323 ΦΙΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

324 ΦΙΦΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

325 ΦΛΑΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΗΛΙΑΣ

326 ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΧΑΡΙΛΑΟΣ

327 ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΑΝΔΡΕΑΣ

328 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

329 ΦΥΤΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

330 ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

331 ΧΑΒΑΛΕ-ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

332 ΧΑΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ

333 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

334 ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

335 ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

336 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

337 ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ

338 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

339 ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

340 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ – ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

341 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΙΜΙΛΙΟΣ

342 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ

343 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΡΜΙΟΝΗ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ

344 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ

345 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

346 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΘΩΜΑΣ

534534534

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ τον Νοέμβριο (2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ν ο μ ι κ ό    Π λ α ί σ ι ο  Ν. 4512/ 2018

Υποχρεωτική Εφαρμογή της Διαμεσολάβησης στις Οικογενειακές Διαφορές

Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή  Διαμεσολάβηση

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

———————————

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε συνεργασία με τον Διεθνούς Φήμης Οργανισμό οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikkev.de/english/englisch/) και τον εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών Σπύρο Κ. Λειβαδόπουλο διοργανώνει νέο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά, διάρκειας 20 ωρών.

Εκπαιδευτικό ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 16, 17 & 18 Νοεμβρίου 2018 ( Παρασκευή 16/11 απόγευμα από 15:00 έως 20:30, Σάββατο 17/11 & Κυριακή 18/11 από 9:00 – 18:00)  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 21 άτομα

 

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων είναι στα  360,00 ευρώ και καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕ.ΔΙ.Π. στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του livepay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή.

3. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 14/11

 

Εκπαιδευτική Ομάδα:

1) Σπύρος Λειβαδόπουλος, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής & Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών

2) Ευαγγελία Πολυράκη, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

3) Νόρα Συρίου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

 

Εισηγήσεις : Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρξουν εισηγήσεις από ειδικούς στον τομέα τους επιστήμονες, για την ενδοοικογενειακή βία και την ψυχολογία των συγκρούσεων στην οικογένεια (διάσταση & διαζύγιο).