ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 18 ΚΑΙ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΔΙΠ)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

18 & 19 Μαρτίου 2017

 απευθυνόμενη σε ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΕΝΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η οικονομική κρίση και συγκυρία στη χώρα μας όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών της καθώς και οι συνεπακόλουθες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδας αλλά και οι δανειολήπτες/οφειλέτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα, έχουν καταστήσει το θέμα της εξεύρεσης αμοιβαία βιώσιμων λύσεων για όλα τα ως άνω εμπλεκόμενα μέρη σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα απεγκλωβισμού της χώρας και των πολιτών από τον φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης.

Η επίλυση ή η εξομάλυνση των επιμέρους συγκρούσεων που δημιουργούνται μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε κάθε επίπεδο δεν είναι εφικτή εάν δεν γίνει κατανοητό από όλους ότι πίσω από τις δεδομένες δημόσιες, θεσμικές, συγκρουόμενες θέσεις του καθενός εξ’ αυτών δύνανται να ενυπάρχουν ανάγκες και συμφέροντα που είναι κοινά για όλους. H συνεργασία των εμπλεκομένων μερών στην από κοινού διερεύνηση και εξεύρεση των συμφερόντων αυτών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργική επίλυση των συγκρούσεών τους, κατά το λιγότερο χρονοβόρο και οικονομικά συμφέροντα τρόπο και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση της Δικαιοσύνης και του Δικανικού συστήματος της χώρας, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα από τη Διαμεσολάβηση μπορούν να οδηγηθούν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

 

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και το “The Mediation Lab” (www.themediationlab.com) παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς την αυξανόμενη ανάγκη εκπαίδευσης και εξοικείωσης των Νομικών Συμβούλων, Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών, Οικονομολόγων και Εκτιμητών Ακινήτων, στα πλαίσια της απόλυτης ανάγκης σύμπραξης προς την κατεύθυνση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν στο πεδίο της διαπραγμάτευσης οφειλετών-τραπεζών/δημοσίου/φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με το θεσμό της Τραπεζικής Διαμεσολάβησης (και στα πλαίσια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων) προκειμένου για τη μέγιστη αξιοποίησή του ως προτεινόμενου τρόπου επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Τραπεζών, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των δανειοληπτών/οφειλετών και ως εργαλείου επίλυσης διαφορών,

 

Διοργανώνουν στο ΚΕΔΙΠ

Πρόγραμμα Επικαιροποιημένης Εκπαίδευσης στην

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

διάρκειας 16 ωρών (2 ημερών)

Η εκπαίδευση που απευθύνεται σε Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους, Οικονομολόγους και Εκτιμητές Ακινήτων θα διεξαχθεί τις ημέρες Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 από τις 9.00 έως τις 18.00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕΔΙΠ), Πραξιτέλους 184.

 

Εκπαιδεύτριες:

Μαρία Χατζηλεωνίδα -  Μαρία Φαροπούλου

Δικηγόροι (LL.M) – Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης

(πληροφορίες και βιογραφικά εκπαιδευτριών www.themediationlab.com)

 

Με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών ειδικών στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

 

Χορηγείται Εκπαιδευτικό Υλικό και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The Mediation Lab”)

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ

Δήλώσεις συμμετοχής έως 14/3/2017: 300 ευρώ

 

Στόχοι της εξειδικευμένης αυτής εκπαίδευσης για τους συμμετέχοντες είναι:

 

ü  Να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις συγκεκριμένες διαδικασίες τραπεζικής διαμεσολάβησης,

ü  Να εξοικειωθούν με ορισμένα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης στις οποίες θα κληθούν να συμμετέχουν,

ü  Να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση πολυμερών και σύνθετων διαμεσολαβήσεων (πολλαπλοί πιστωτές, περισσότεροι εμπλεκόμενοι λόγω της ιδιότητάς τους σε σχέση με τη δανειακή σύμβαση, εγγυητές, κλπ) καθώς και στη σύναψη αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης,

ü  Να εξασκηθούν  πρακτικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω υποθέσεων.

 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και είναι εμπλουτισμένο με Παίγνια Ρόλων που προσομοιάζουν σε πραγματικές υποθέσεις.

Οι συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται στο info@kedip.gr και στο themediationlab@gmail.com.  Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4296022, 6932300448, 6944691643.

Αποθήκευση (PDF, 291KB)