Πρόσφατη ενημέρωση εργασιών ΚΕ.ΔΙ.Π.

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕ.ΔΙ.Π.) είναι ο πρώτος πανελλαδικά φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών, ο οποίος αδειοδοτήθηκε με το ΦΕΚ B/43/15-1-2013 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Απαρτίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και όλα τα επιμελητήρια Ε.Β.Ε.Π., Β.Ε.Π., Ε.Ε.Π. του Πειραιά ( άρθ. 5 ν. 3898/2010 και Π.Δ. 123/2011). Αποτελεί, δηλαδή, την πρώτη καθολική, συλλογική κίνηση του δικηγορικού κι εμπορικού κόσμου του Πειραιά, που φιλοδοξεί με τη σύμπραξη αυτή να προβάλει σε όλη την Ελληνική Επικράτεια το θεσμό της διαμεσολάβησης και να ευαισθητοποιήσει τους δικηγόρους, τους επιχειρηματίες καθώς και τους πολίτες ως προς αυτόν το νέο ευέλικτο, αποτελεσματικό, εμπιστευτικό, εξωδικαστικό τρόπο επίλυσης διαφορών, στον οποίο τα μέρη διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο για την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας που εξυπηρετεί τα κατ’ ιδίαν συμφέροντά τους. Σύμφωνα με το ν. 3898/2010 ο διαμεσολαβητής μπορεί να είναι είτε δικηγόρος (για τις εγχώριες διαμεσολαβήσεις), είτε απόφοιτος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τις διασυνοριακές). Το ΚΕ.ΔΙ.Π., σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης εταιρία παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων «TOOLKIT COMPANY», παρέχει, σε Δικηγόρους και μη: • άρτια -σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο- βασική εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστο 40 ωρών, 6 ημερών με την Αξιολόγηση) σε υποψήφιους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης. Ειδικότερα, στον πρώτο κύκλο πέντε (5) εκπαιδευτικών σεμιναρίων του ΚΕ.ΔΙ.Π. (έως το τέλος Απριλίου 2013), εκπαιδεύονται 90 διαμεσολαβητές, οι οποίοι λαμβάνουν τον τίτλο του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή (Accredited Mediator) και στη συνέχεια θα πιστοποιηθούν -ύστερα από εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης- και θα εγγραφούν στον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών. Ακολουθεί, δε, άμεσα ο δεύτερος κύκλος τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποψηφίων Διαμεσολαβητών (Μάιος και Ιούνιος 2013), στον οποίο θα εκπαιδευτούν 72 ακόμη Διαμεσολαβητές. • υψηλής ποιότητας εκπαίδευση εκπαιδευτών διαμεσολαβητών (40 ωρών, 5 ημερών με την Αξιολόγηση) σε υποψήφιους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, ώστε πλέον να υπάρχουν Έλληνες Εκπαιδευτές Διαμεσολαβητών Ειδικότερα, στην πρώτη εκπαίδευση Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών του ΚΕ.ΔΙ.Π. (Φεβρουάριος 2013), εκπαιδεύτηκαν 8 Έλληνες Εκπαιδευτές Διαμεσολαβητών (Αυλογιάρη Ευπραξία, Καρκούλια Δανάη, Κουλουριώτου Αναστασία, Κωτσάκη Αικατερίνη, Λειβαδόπουλος Σπύρος, Μπαλάδη Νικολέττα, Σκορδάκη Βασιλική και Τσάλλος Χρίστος) οι οποίοι έχουν λάβει τον τίτλο του Διαπιστευμένου Εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών (Accredited Mediation Trainer). • άρτια μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών και εκπαιδευτών διαμεσολαβητών σε εξειδικευμένους τομείς για την τακτική προαγωγή των γνώσεών τους. Πολύ σύντομα το ΚΕ.ΔΙ.Π. θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες για τη διεξαγωγή σεμιναρίων σε Mediation Advocacy και Family Mediation. Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών έγινε στην αγγλική γλώσσα, ενώ τα δυο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα υποψηφίων Διαμεσολαβητών έγιναν επίσης στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από τις εκπαιδεύτριες κ.κ. Manon Schonewille, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΙΜΙ, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Λέκτορα Πανεπιστημίου Ουτρέχτης, JAMS/Result ACB International Panelist & συγγραφέα και Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρο, LLM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών. Ήδη από το τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψηφίων Διαμεσολαβητών του ΚΕ.ΔΙ.Π. η εκπαίδευση γίνεται πλέον ολοκληρωτικά στα Ελληνικά, από Έλληνες Εκπαιδευτές Διαμεσολαβητών, τις κ.κ. Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρο, LL.M, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και Μαρία Χατζηλεωνίδα, Δικηγόρο, LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών. Ως αξιολογητές των υποψηφίων Διαμεσολαβητών στα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και στο δεύτερο κύκλο προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.Π., που θα ακολουθήσει, δρουν οι κ.κ. Χρίστος Τσάλλος, Δικηγόρος, LL.M., Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής & Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δανάη Καρκούλια, Δικηγόρος, Mag.Iur.(Βιέννης), Μ.Δ.Ε., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια & Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών. Περαιτέρω, κύριοι στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.Π. συνιστούν: • η διενέργεια διαμεσολαβήσεων, μέσω της απαραίτητης υποδομής σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς, • η διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κι άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων για την εν γένει μελέτη κι εξέλιξη του θεσμού της διαμεσολάβησης, • η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και • η ενεργή συμμετοχή του στις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις του θεσμού στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό το ΚΕ.ΔΙ.Π. κατοχυρώνει την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών διαμεσολάβησης, με το μικρότερο δυνατό κόστος, προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες, που επιθυμούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη Διαμεσολάβηση. Για την παροχή τόσο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης Διαμεσολαβητών και Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών όσο και των Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης από Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές το ΚΕ.ΔΙ.Π. στεγάζεται σε ένα εξαιρετικής ομορφιάς νεοκλασικό τριώροφο κτίριο στον Πειραιά (οδός Πραξιτέλους 184), που διαθέτει συνολικά χώρους 500τ.μ., ειδικά διαμορφωμένους και τεχνολογικά πλήρως εξοπλισμένους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. τηλεφωνικά στο τηλ. 210- 4115792 ή μέσω email στο info@kedip.gr. Γενικότερες πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του κέντρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedip.gr .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>