Πρόσκληση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ο παραστάτης Δικηγόρος στη Διαμεσολάβηση» την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 47, Πειραιάς)

Ομιλητές:

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης LL.M, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια (I.M.I), Διαιτητής CIARb, Advanced Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών διαμεσολάβησης Toolkit Company, Επικεφαλής Εκπαιδεύτρια (Lead Trainer) ΚΕ.ΔΙ.Π.

Στέλιος Μανουσάκης, Δικηγόρος Πειραιά, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διευθυντής ΚΕ.ΔΙ.Π.

Χρίστος Τσάλλος, Δικηγόρος Πειραιά LL.M., Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών, Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ΚΕ.ΔΙ.Π., Μέλος ΔΣ ΔΣΠ.

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Σταματογιάννης              Παναγιώτης Πετρόπουλος