ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

1ο Σεμινάριο: 5 έως 15 Σεπτεμβρίου & 2ο Σεμινάριο: 3 έως 13 Οκτωβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

Πέμπτη 5, Παρασκευή 6, Σάββατο 7 & Κυριακή 809:00 – 19:00

Δευτέρα 9, Τρίτη 10  Τετάρτη 11 & Πέμπτη 1216:30 – 21:00

Παρασκευή 13, Σάββατο 14 & Κυριακή 1509:00 – 19:00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ:

Πέμπτη 3, Παρασκευή 4, Σάββατο 5 & Κυριακή 09:00 – 19:00

Δευτέρα 7, Τρίτη 8  Τετάρτη & Πέμπτη 10 16:30 – 21:00

Παρασκευή 11, Σάββατο 12 & Κυριακή 13 09:00 – 19:00

Αποθήκευση (DOCX, 39KB)

 

Εξετάσεις/Αξιολόγηση : κατόπιν συνεννοήσεων εκπαιδευτών κι εκπαιδευομένων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται ως άνω σχετική ανακοίνωση.