Νέο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σε συνεργασία με την “TOOLKIT COMPANY” νέο σεμινάριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στα αγγλικά, διάρκειας 40 ωρών / 5 ημερών με ενσωματωμένη κατά την 5η ημέρα την Αξιολόγηση που οδηγεί στη λήψη του τίτλου του Διαπιστευμένου Εκπαιδευτού Διαμεσολαβητών (Accredited Mediation Trainer).

To σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 14, 15, 16, 17 & 18 Ιουλίου 2014 και ώρες 9π.μ.–7.30μ.μ. καθημερινά.

Εκπαιδεύτριες:

Κα Manon Α. Schonewille (Μανόν Σόνεβιλ)

Κα Δήμητρα Κ. Τριανταφύλλου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

1. Να είναι πιστοποιημένος διαμεσολαβητής/τρια από αναγνωρισμένο φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Να έχει πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό του αντικείμενο.

3. Να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στον επιστημονικό του κλάδο ή να έχει τουλάχιστον διακόσες (200) ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης.

4. Να έχει επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου PROFICIENCY).

5. Να έχει γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων στο σεμινάριο : 8 (οκτώ) άτομα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση (χορηγείται από την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π.).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (εάν ο αιτών είναι δικηγόρος) ή άλλο παρόμοιο με το οποίο θα αποδεικνύεται η πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ή άλλου πιστοποιητικού με το οποίο θα αποδεικνύονται οι τουλάχιστον διακόσιες (200) ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου πιστοποίησης διαμεσολαβητή.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου επάρκειας αγγλικής γλώσσας.

8. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων 3,500,00 ευρώ καταβάλλεται είτε σε λογαριασμό του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του live pay της παραπάνω τράπεζας, με δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων.

AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0050.38.0200751561

IBAN: GR7002600500000380200751561

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται στην Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λαμβάνεται αρ. πρωτοκόλλου που αποδεικνύει τη σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. στο τηλέφωνο: 210 4296022, http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr