Επιτυχόντες γραπτών και προφορικών εξετάσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επιτυχόντες γραπτών και προφορικών εξετάσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων