ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών  εξετάσεων σε πανελλήνια κλίμακα ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2016

Αποστολή αιτήσεων έως 29 Ιανουαρίου 2016

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τον τόπο και την ώρα.