ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε πανελλήνια κλίμακα ορίζεται, η 27η  Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00πμ-13.00μμ.

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα  τελετών του Εφετείου Αθηνών.