Ενημέρωση του ΕΒΕΠ για την Διαμεσολάβηση

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Ε.Β.ΕΠ στη σημερινή του (28.3.2016) τακτική συνεδρίαση, στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του, προσκάλεσε το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς να παρευρεθεί και να πληροφορήσει τα μέλη του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της πόλης του Πειραιά γύρω από το θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Εκ μέρους του ΔΣ του ΚΕΔΙΠ που αποδέχθηκε την πρόσκληση, παρευρέθηκαν ο αν. Πρόεδρος και Δ/ντής του ΚΕΔΙΠ κ. Στέλιος Μανουσάκης και ο συντονιστής του ΚΕΔΙΠ Βαγγέλης Αναγνώστου.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά την ενημέρωση-εισήγηση που έκαναν οι ανωτέρω εισηγητές, ήταν άκρως εποικοδομητική, ενδιαφέρουσα και με προτάσεις για περαιτέρω πληροφόρηση των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που εκπροσωπούσε ένας έκαστος των μελών του ΔΣ του ΕΒΕΠ καθώς και προτάσεις για διαρκή επαφή και πληροφόρηση των μελών του ΕΒΕΠ από τις υπηρεσίες του ΚΕΔΙΠ.

Ο Επιχειρηματικός κόσμος είναι η κινητήρια δύναμη για την διάδοση τής διαμεσολάβησης, διότι οι οικονομικές διαφορές πρέπει να διευθετούνται με γνώμονα την ταχύτητα και , κυρίως, το κοινό συμφέρον των μερών.

Ήταν μια ελπιδοφόρα συνάντηση.

r43r34r43r34r

34t54t