2 Εκπαιδεύσεις Οικογενειακής διαμεσολάβηση τον Ιουλίο, μία δια ζώσης 16-18.7.20 και μία on_line 20.07-04.08.2020

2 Εκπαιδεύσεις Οικογενειακής διαμεσολάβηση τον Ιουλίο, μία δια ζώσης 16-18.7.20 και μία on_line 20.07-04.08.2020