Στιγμιότυπο 2022-03-11, 11.43.26 πμ

Διονυσία – Γεωργία Χ. Περπερίδου

Η Δρ. Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος

Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2001) και έχει λάβει Διδακτορικό στον

Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων &

Τοπογράφων Μηχανικών, στην επιστημονική περιοχή «Αστικός Σχεδιασμός και

Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΕΜΠ, 2011), έχοντας λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών

Υποτροφιών και το Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για την εκπόνησή

της. Οι κύριοι τομείς της επιστημονικής, ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ενασχόλησης

είναι: Εφαρμογή Εθνικού Κτηματολογίου, 2D & 3D, Χρονική Ανάλυση Χωρικών Υποδομών, 2D & 3D,

Χωροχρονική Ανάλυση Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων, Γεωστατιστική Ανάλυση, Τεχνική Νομοθεσία

και Εφαρμογές Τεχνικής Νομοθεσίας, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός,

Υλοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς και Εθνικό Κτηματολόγιο και Σχεδιασμός και

υλοποίηση εφαρμογών με την χρήση GIS.

Έχει συγγράψει εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων σχετικά με την πολεοδομία, την οργάνωση του χώρου, την ανάλυση και αξιολόγηση υποδομών, την ανάλυση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και μετακινήσεων, και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Από το 2012 έως και σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθηνών) τα μαθήματα «Κτηματολόγιο» (θεωρία και ασκήσεις πράξης), «Πολεοδομία – Εργαστήριο», «Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης» (από το 2016), «Τεχνική Νομοθεσία και Διοίκηση» (από το 2018), «Συστήματα Κτηματολογίου Πολεοδομίας και Δικτύων Υποδομής» (από το 2019). Από το 2003 έως το 2011 είχε συνδιδασκαλία στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ στα μαθήματα «Κοινωνιολογία του Χώρου», «Γεωγραφία των Μεταφορών», «Κοινωνική Γεωγραφία».

Ως ειδικός εμπειρογνώμονας συνεργάζεται με φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η ΕΤΑΔ Ε.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η Ελληνικό Α.Ε. και Δήμοι στα αντικείμενα της χωροχρονικής και περιγραφικής/νομικής τεκμηρίωσης μεγάλων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, της ανάλυσης χωρικών υποδομών και δικτύων, στην συσχέτιση των χωρικών υποδομών με το πολεοδομικό καθεστώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, με σκοπό τον έλεγχο και διόρθωση εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την εφαρμογή κτηματολογικών εγγραφών για δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την κατάθεση αναλυτικών υπομνημάτων σε δικαστικές διαδικασίες για μεγάλα ακίνητα του Δημοσίου ή φορέων αυτού.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2001), του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών (2001), του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2012) και μελετητής Α’ Τάξης στην κατηγορία 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες» και στην κατηγορία 16 «Μελέτες Τοπογραφίας».