ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Γιώργος Σταματογιάννης με αναπληρωτή τον κ. Στέλιο Μανουσάκη.

Aντιπρόεδρος: Βασίλειος Κορκίδης με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Μανεσιώτη

Γεν. Γραμματέας: Μαρία Φλωροπούλου-Μακρή με αναπληρωτή τον κ. Ματθαίο Τριαντάφυλλο

Ταμίας: Παναγιώτης Δέγλερης  με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Καραπαναγιώτη

Mέλη: Ανδρέας Παλευρατζής – Ασόβερ με αναπληρωτή τον κ. Χρίστο Τσάλλο,

Η Διοικητική διάρθρωση του ΚΕ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 123/2011 είναι η εξής:

α) Διευθυντής Φορέα: Στέλιος Μανουσάκης.

β) Διευθυντές Κατάρτισης:

  • Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Λία Αθανασίου, Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης : Ευάγγελος Αναγνώστου.