ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Δ.Σ. του ΚΕ.ΔΙ.Π. που θα έχει θητεία έως 31/12/2021 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: κος Γιώργος Σταματογιἀννης (Δ.Σ.Π.) με αναπληρώτρια την κα

Παναγιὡτα Μπουρλετἰδου (Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.)

Αντιιπρόεδρος: κος Βασίλειος Κορκἰδης (Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.) με αναπληρωτή τον κο

Νικόλαο Μανεσιώτη (Ε.Β.Ε.Π.)

Γεν. Γραμματέας: κα Δέσποινα Λιαπάκη (ΔΣΠ.) με αναπληρώτρια την κα Μαρία-

Παρθένα Γεωργιάδου (Δ.Σ.Π.)

Ταμίας: κος Ιωάννης Βουτσινάς με αναπληρώτρια την κα Αλεξάνδρα Παντελάρου

(Ε.Ε.Π.)

Τακτικά Μέλη: Αναπληρωματικά Μέλη:
Ανδριανός Μιχάλαρος (Β.Ε.Π.) Γιώργος Κωνσταντόπουλος (Β.Ε.Π.)
Ματθαίος Τριαντάφυλλος (Δ.Σ.Π.) Παναγιώτης Δἐγλερης (Δ.Σ.Π.)
Ανδρέας Παλευρατζής – Ασόβερ (Δ.Σ.Π.) Κίμων Γκιουλιστάνης (ΔΣ.Π.)

Διορισμός προσώπων στις διοικητικές θέσεις

Διευθύντρια Φορέα: Παναγιώτα Μπουρλετἰδου (Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.)

Διευθυντής Κατάρτισης: Δημήτριος Τσικρικάς (Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

Αναπληρώτρια Δ/ντρια Κατάρτισης : Λία Αθανασίου (Καθηγήτρια Εμπορικού

Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνων)

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Βαγγέλης Αναγνωστου (Δικηγόρος, Μέλος

Δ.Σ.Π.)