Διαμεσολάβηση και Επιχειρηματικότητα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Δ Ι Α Μ Ε Σ Ο Λ Α Β Η Σ Η Σ  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Α Σ Τ Ι Κ Η Μ Η Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Πραξιτέλους 184, 18535 Πειραιάς, Τηλ. : 210 4296022, fax: 210 4296026

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς  σας προσκαλούν την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 και ώρα 7.00 μ.μ.  στο Μέγαρο του Επαγγελματικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά,  αίθουσα εκδηλώσεων «Γεώργιος Κασιμάτης» (Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού),
σε ημερίδα με θέμα :  «Διαμεσολάβηση & Επιχειρηματικότητα»  όπου θα γίνει συζήτηση για τα οφέλη που παρέχει στον επιχειρηματικό κόσμο η διαμεσολάβηση και θα προβληθεί βίντεο προσομοίωσης διαμεσολάβησης σε  Εμπορική Διαφορά.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ.
Γιώργος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ.Π., Πρόεδρος ΚΕ.ΔΙ.Π.
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., Αντιπρόεδρος ΚΕ.ΔΙ.Π.
Γιώργος Μπενέτος, Πρόεδρος Ε.Ε.Π., Τακτικό Μέλος ΚΕ.ΔΙ.Π.
Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος Β.Ε.Π., Τακτικό Μέλος ΚΕ.ΔΙ.Π.

Συντονιστής συζήτησης
Στέλιος Μανουσάκης, Διευθυντής ΚΕ.ΔΙ.Π.

Σχολιασμός και Συζήτηση
Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης LL.M, Πιστοποιημένη
Διαμεσολαβήτρια (I.M.I), Διαιτητής CIARb, Advanced Εκπαιδεύτρια
Διαμεσολάβησης, Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών διαμεσολάβησης

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΔΙ.Π.                                             Η Γ. Γραμματέας του ΚΕ.ΔΙ.Π
Γιώργος Σταματογιάννης                                              Μαρία Φλωροπούλου