ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο μοναδικός κατάλογος ,Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3898/10 ,είναι αυτός του Υπουργείου Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του οποίου συγκαταλέγεσθε κατόπιν της επιτυχίας σας στις σχετικές εξετάσεις.

Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο (ιδιωτικό) Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης – όπως και το ΚΕΔΙΠ- δύναται να περιλάβει στον δικό του κατάλογο Διαμεσολαβητών οποιονδήποτε εκ του ανωτέρω καταλόγου του Υπουργείου εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Πειραιάς 19/1/2015

Διευθυντής ΚΕΔΙΠ

Στέλιος Μανουσάκης