ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του Υπουργείου για την Διαμεσολάβηση έχει αλλάξει.
Η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση είναι www.diamesolavisi.gov.gr.