ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα αποτελέσματα των προφορικών εξετάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν εκδοθεί και οι επιτυχόντες έχουν καταχωρηθεί στο πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου.